Statistika

Šajā sadaļā ir publicēts pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību 2021. gadā. Informācija apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu. 

Pārskats un statistika par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību 2019. un 2020. gadā ir publicēta Ministru kabineta tīmekļvietnē