Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Gandrīz 70% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi iesaistīties, lai uzlabotu dzīvi Latvijā, taču vairāk nekā puse iedzīvotāju nezina, ko darīt, ja darba vietā novēroti pārkāpumi, kas apdraud sabiedrības intereses.

Klusējot un samierinoties, mēs nedarām neko, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, turklāt savā ziņā riskējam kļūt līdzatbildīgi. Tāpēc Latvijā, līdzīgi kā vairākās citās Eiropas Savienības valstīs, ir ieviesti trauksmes celšanas mehānismi, kas palīdz iedzīvotājiem iesaistīties dažādu sabiedrības interešu kaitējumu novēršanā.

Ar nejēdzībām un pārkāpumiem nav jāsamierinās.

Redzi. Dzirdi. Runā.
 

Pirms celt trauksmi, atbildi uz 3 jautājumiem!

{
  1. Vai Tu esi trauksmes cēlējs?

    Tavā rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Šī informācija ir iegūta, veicot darba pienākumus. Tev ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir patiesa.

  2. Vai Tu zini, kas ir pārkāpums?

    Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums, kā arī saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums, kas kaitē sabiedrības interesēm.

  3. Vai Tev ir atbilstoša informācija?

    Trauksmi var celt par pārkāpumu neatkarīgi no jomas, kurā Tu strādā. Vienlaikus likumā nosauktas 15 īpaši svarīgās jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses. Trauksmes cēlējam jārīkojas atbildīgi un pārdomāti, sniedzot pamatotu informāciju, kas norāda uz iespējamu pārkāpumu.

Vai zini, kur vērsties ar ziņojumu par pārkāpumu?

Tev ir pieejami 4 trauksmes celšanas mehānismi

Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu

Izmanto iekšējo trauksmes celšanas sistēmu savā darba vietā - ikvienā publiskās pārvaldes iestādē vai uzņēmumos un privātā sektora organizācijās, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto!

Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē Vērsies valsts pārvaldē

Vērsies valsts pārvaldē, no kompetento institūciju saraksta izvēloties visatbilstošāko!

Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā

Vērsies trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā vai pie nevalstiskajām organizācijām!

Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski Vari celt trauksmi publiski

Ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja neviens neklausās vai arī nekas ilgstoši nemainās, vari celt trauksmi publiski. Ņem vērā, ka, ceļot trauksmi publiski, jāievēro likuma prasības!

Vai zini, kas nav trauksmes celšana?

Trauksmes celšana nav nepatiesu ziņu sniegšana, ziņošana par personīgu interešu aizskārumu vai valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Šādā situācijā IR jāceļ trauksme

Kādas novada pašvaldības publisko iepirkumu komisija nosaka uzvarētāju iepirkumu konkursā un tiek noslēgts ceļu būves līgums ar uzņēmumu “Drošie ceļi”. Šī konkursa iepirkumu komisijas loceklis, pildot savus darba pienākumus, bija novērojis, ka iepirkumu komisijā vairāki locekļi izrāda īpašu interesi uzņēmuma “Drošie ceļi” uzvarā. Arī konkursa rīkošanai sagatavotie dokumenti bijuši pielāgoti šim ceļu būves uzņēmumam.

Komisijas loceklis apkopo viņa rīcībā esošos pierādījumus un, balstoties uz tiem, iesniedz trauksmes cēlēja ziņojumu.

Šādā situācijā NAV jāceļ trauksme

Ceļu būves uzņēmums “Drošie ceļi” uzvar novada pašvaldības rīkotā publisko iepirkumu konkursā un grasās uzsākt jauna ceļa būvniecību. Šī novada iedzīvotājam šķiet, ka tas ir tādēļ, ka uzņēmuma “Drošie ceļi” īpašnieki draudzējas ar pašvaldības amatpersonām. Iedzīvotājs apspriež šo versiju ar kaimiņiem un nonāk pie secinājuma, ka jāsagatavo un jāiesniedz trauksmes celšanas ziņojums.

Šī nav trauksmes celšana, jo iedzīvotājs nav darba attiecībās ar novada pašvaldību.