Statistika

Pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību 2020. gadā pagaidām ir publicēts Ministru kabineta tīmekļvietnē. Šajā sadaļā ir publicēta informācija par 2019. gadu. Informācija par 2020. gadu tiks ievietota tuvākajā laikā. 

Informācija apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no 2019. gada 1. maija līdz 31. decembrim. Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu.