Iesniegt

Sniedziet Jūsu rīcībā esošo informāciju par iespējamo pārkāpumu, ko esat novērojis savā darba vidē. Miniet konkrētus faktus vai apstākļus, kas par to liecina (piemēram, datums, vieta, kur iespējamais pārkāpums tika novērots), iesaistītās fiziskās vai juridiskās personas, iesaistīto personu amati. Norādiet, vai Jūsu rīcībā ir kādi pierādījumi, piemēram, dokumenti, fotogrāfijas, e-pasta sarakste.
Informācijas gūšanas veids (saistībā ar darbu)
Norādiet, kādu kaitējumu jūsu minētais iespējamais pārkāpums ir radījis vai var radīt kādām sabiedrības interesēm vai sabiedrības pārstāvjiem (lūdzu, precizējiet, kuriem)
Norādiet, vai iepriekš ziņojāt par šo iespējamo pārkāpumu (izmantojot iekšēju trauksmes celšanas mehānismu vai vēršoties kompetentajā institūcijā). Norādiet jūsu rīcībā esošo informāciju par rezultātu.

5. Pievienot datni

Pielikumi Pievienojiet dokumentus un lietiskos pierādījumus, kas, jūsuprāt, apstiprina iespējamo pārkāpumu (nav obligāti).

Maksimums 2 MB liela.
Atļautie formāti: png jpg pdf txt rtf doc docx odt xls xlsx ods ppt pptx odp rar zip.

Personas datus un kontaktinformāciju nepieciešams norādīt, lai trauksmes cēlējam varētu nodrošināt likumā garantēto aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas dati būs pieejami tikai personām, kas reģistrē un izvērtē ziņojumu, vai personām, kas nodrošinās trauksmes cēlēja aizsardzību. Personas dati tiks pseidonimizēti (informācija ziņojumā, kas ļauj identificēt trauksmes cēlēju, tiks maskēta un glabāta atsevišķi). Trauksmes cēlēja personas datiem un ziņojumam ar likumu ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

6. Ziņas par iesniedzēju

adrese, e-pasts, telefons, e-adrese vai cita informācija, kā sazināties ar jums, tostarp nosūtīt atbildi

7. Iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu

Es apliecinu, ka ziņojumā norādīto informāciju uzskatu par patiesu, rīkojos labā ticībā un man ir saprotams, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to mani var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja Jūsu ziņojums neatbildīs Trauksmes celšanas likuma prasībām un netiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiks izskatīts kā privātpersonas iesniegums vai institūcija rīkosies citā veidā atbilstoši ziņojuma saturam, Jūs par to attiecīgi informējot.
* Informācija par personas datu apstrādi atrodama https://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Ziņojuma saņēmējs
Pārkāpuma apraksts
Informācijas gūšanas veids (saistībā ar darbu)
Potenciālais kaitējums
Vai par pārkāpumu ziņots iepriekš, un kāds ir bijis rezultāts
Komentārs par failu (nav obligāti)
Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija
8 + 4 =
Lai mēs zinātu, ka Jūs neesat robots, lūdzu, zemāk esošajā laukā ierakstiet atrisinājumu drošības jautājumam.