Kur celt trauksmi

Atlasīt iestādes pēc darbības jomas

Atlasīto kompetento iestāžu saraksts

Ādažu slimnīca

Atslēgas vārdi: veselības aprūpe, medicīna

Pašvaldības SIA "Ādažu slimnīca" ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša medicīnas iestāde, kuras pamatdarbība ir iedzīvotāju veselības aprūpe, kas ietver sevī gan sekundāro ambulatoro, gan dienas stacionāra medicīnisko palīdzību.

Kontaktinformācija

Linda Dundure, PSIA "Ādažu slimnīcas" biroja vadītāja
telefona nr.: 67997572
e-pasts: linda@adazuslimnica.lv 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Aizsardzības ministrija

Atslēgas vārdi: aizsardzība, drošība, ģeotelpiskā informācija, militārā izglītība, NBS attīstība

Vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts aizsardzības nozarē. Izstrādā valsts aizsardzības politiku un koordinē tās īstenošanu, piedalās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības u.c. starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības politikas veidošanā. Koordinē valsts politiku īstenošanu ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas, kā arī militārās izglītības un zinātnes jomā. Koordinē nacionālās aizsardzības un drošības industrijas attīstības veicināšanas politiku. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņojuma ievešanai Latvijas Republikā vai izvešanai no tās, uzskaita un kontrolē ievesto bruņojumu. Sagatavo NBS mobilizācijas un uzņēmējvalsts atbalsta plānus. Koordinē informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu, nodrošina Digitālās drošības uzraudzības komitejas darbu.

Kontaktinformācija

Pulkvežleitnants Rolands Moļņiks, Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītājas vietnieks, tel. 67335252, e-pasts: Rolands.Molniks@mod.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas  nozares profesiju standartos noteikto profesionālo izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Ivars Rausis, pedagogs, tel. 28380752, e-pasts: ivars.rausis@akcmv.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@akcmv.gov.lv
adrese sūtījumiem*: Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101
trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Ārlietu ministrija

Atslēgas vārdi: ārlietas, ārpolitika, konsulārā darbība, diaspora

Vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē. Izstrādā un īsteno valsts ārpolitiku. Veic Valsts protokola un konsulārās funkcijas, nodrošina sadarbību ar Latvijas diasporu. Piedalās valsts ārējās ekonomiskās politikas veidošanā, izsniedz stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licences. Koordinē valsts pozīcijas izstrādi un informācijas apriti Eiropas Savienības jautājumos un NATO.

Kontaktinformācija

Normans Penke, vēstnieks, ģenerālinspektors, tel. 67016326, e-pasts: Normans.Penke@mfa.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli izveidota elektroniskā adrese: nekluse@mfa.gov.lv

Augstākā tiesa

Atslēgas vārdi: tiesa, kasācija, Disciplinārtiesa

Veic tiesas spriešanu kasācijas instancē, lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā. Akceptē sevišķā veidā veicamos operatīvos pasākumus un kredītiestāžu rīcībā esošās ziņas. Nodrošina Tieslietu padomes darbību, informē sabiedrību.

Kontaktinformācija

Elīna Majore, Kancelejas vadītāja, tel. 67020370, e-pasts: Elina.Majore@at.gov.lv;

Eva Bičele, Kancelejas vadītājas vietniece, tel. 67020312, e-pasts: Eva.Bicele@at.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: at@at.gov.lv; pasts: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511

Augstākās izglītības padome

Atslēgas vārdi: augstākā izglītība, studijas

Juridiska persona, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, koledžu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā un pārrauga augstākās izglītības kvalitāti. Izvērtē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā studiju virzienā, kā arī par profesoru skaitu, augstākās izglītības pilnveidi un studiju apmaksu. Pieņem lēmumus par augstskolu un koledžu akreditāciju, veido neatkarīgu augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu.

Kontaktinformācija

Laura Bērziņa, pārvaldes sekretāre, tel. 67223392, e-pasts: aip@latnet.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Oficiālā e-adrese

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Atslēgas vārdi: veselības aprūpe, medicīna
Valsts SIA "Bērnu klīniskās universitātes slimnīca" ir Veselības ministrijas kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir bērnu veselības aprūpe, kas ietver sevī gan stacionāro, gan ambulatoro medicīnisko pakalpojumu sniegšanu.
 

Kontaktinformācija

Signe Koritko, VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja
telefona nr.: 67064914, e-pasts: signe.koritko@bkus.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Būvniecības valsts kontroles birojs

Atslēgas vārdi: būvniecība, būvuzraudzība, bīstamas būves

Ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iesaistīta būvdarbu valsts kontrolē un būvju pieņemšanā ekspluatācijā publiskām ēkām, kurām piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kā arī uzrauga publisku ēku ekspluatāciju. Organizē būvprojektu un būvju ekspertīzi publisku tiesību juridiskām personām un institūcijām, kā arī sniedz neatkarīgas ekspertīzes atzinumus. Nodrošina būvspeciālistu kompetences novērtēšanu, uztur būvkomersantu, dzīvojamo māju pārvaldnieku un ēku energosertifikātu reģistrus. Izskata sūdzības par pārkāpumiem būvniecības procesā vai potenciālu un esošu būves radītu bīstamību personu dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

Kontaktinformācija

Kristīne Fomina, Biroja Juridiskās nodaļas vecākā juriskonsulte, 67013343, kristine.fomina@bvkb.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Atslēgas vārdi: ES fondi, ārvalstu finasējums, publiskā un privātā partnerība

Finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu. Pilda Eiropas Reģionālās attīstības fonda otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas un īsteno ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādes funkcijas, kā arī īsteno publiskās un privātās partnerības uzraudzību.

Kontaktinformācija

Jānis Streipa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais eksperts-juriskonsults, tel. 26950169, e-pasts: Janis.Streipa@cfla.gov.lv

Linda Pucēna, Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja, tel. 26950459, e-pasts: Linda.Pucena@cfla.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasta adrese:
trauksmescelejs@cfla.gov.lv;   
saziņai pa pastu - iestādes oficiālā adrese:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

Centrālā statistikas pārvalde

Atslēgas vārdi: statistika
Ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina neatkarīgu oficiālo statistiku, uztur statistisko klasifikāciju katalogu. Izskata lietas par pārkāpumiem oficiālās statistikas nodrošināšanas un datu izplatīšanas jomā.

Kontaktinformācija

Ieva Začeste, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore, tel. 67366897, e-pasts: Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

Madars Deaks, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktora vietnieks, tel. 67366642, e-pasts: Madars.Deaks@csb.gov.lv

Jānis Jonikāns, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs, tel. 67366764, e-pasts: Janis.Jonikans@csb.gov.lv

Guna Piliņa, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta Juridiskās daļas Juriskonsulte, tel. 67366773, e-pasts: Guna.Pilina@csb.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Iesniegumu saņemšana saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. pantā noteikto kārtību
2. Speciāli izveidots e-pasts - trauksme@csb.gov.lv

Centrālā vēlēšanu komisija

Atslēgas vārdi: vēlēšanas

Pastāvīga un vēlēta valsts institūcija. Pienākumos ietilpst Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana.

Kontaktinformācija

Sigords Stradiņš, CVK priekšsēdētājas vietnieks, tel. 67814907, e-pasts: trauksme@cvk.lv

Kristīne Kurzemniece, Juridiskās nodaļas vadītāja, tel. 67814906, e-pasts: trauksme@cvk.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasta adrese: trauksme@cvk.lv

Centrālā zemes komisija

Atslēgas vārdi: zemes reforma, zeme

Koordinē un tiesiski nodrošina zemes reformas   realizāciju. Pieņem lēmumus par īpašuma tiesību atjaunošanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi un pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi,  par bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu.   Pieņem lēmumus, saskaņojot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

Kontaktinformācija

Iveta Freiberga, Darba grupas vadītāja, tel. 67350706, e-pasts: czk@inbox.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Pa pastu

Cēsu novada pašvaldība

Atslēgas vārdi: Cēsis, novads, pašvaldība

Kontaktinformācija

Marika Eihvalde, Cēsu novada pašvaldības revidente, e-pasts marika.eihvalde@cesis.lv, tālr. 64121109

Iveta Purmale, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja personāla vadītāja, e-pasts iveta.purmale@cesis.lv, tālr. 64124571

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt Iesnieguma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī:

 • iesniedzot vienai no atbildīgajām personām vai kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos;  
 • nosūtot to uz īpaši trauksmes cēlēja ziņojumiem izveidota e-pasta adresi trauksmescelejs@cesis.lv;  
 • ievietojot ziņojumu pasta kastītē, kas atrodas pašvaldības iestādes ēkā (uz aploksnes uzrakstot ‘’Trauksmes cēlēja ziņojums’’). Iestādē ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ ziņojumu pasta kastīte atrodas ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. pagraba stāvā pie ieejas. Vēlams ziņojumu ievietot slēgtā aploksnē ar norādi, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Pasta kastītes saturu vienu reizi darba dienā pārbauda Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes Klientu apkalpošanas centra darbinieki, kuru pienākums ir ziņojumu nekavējoties nodot Atbildīgajam darbiniekam;  
 • mutiski klātienē vai telefoniski Atbildīgajai personai vai iestādes kontaktpersonai, kas pēc ziņojuma izklāstīšanas noformējams rakstveidā, atbilstoši noteikumu pielikumam.   
   

Dabas aizsardzības pārvalde

Atslēgas vārdi: dabas aizsardzība, aizsargājamie augi, aizsargājamās teritorijas

Vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts dabas aizsardzības politiku sugu un biotopu aizsardzības jomā. Koordinē pārvaldību un apsaimniekošanas pasākumus Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Veic Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (CITES) uzraudzības un kontrolējošās institūcijas funkcijas.

Kontaktinformācija

Dita Supe, Personāla un lievedības nodaļas vadītāja, tel. 67509545, e-pasts: Dita.Supe@daba.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Datu valsts inspekcija

Atslēgas vārdi: personas dati, datu aizsardzība, kredītinformācijas biroji, biometriskie dati

Veic pārbaudes personas datu aizsardzības, uzticamu sertifikācijas pakalpojumu uzraudzības un nevēlamu komerciālu sūtījumu novēršanas jomā. Licencē un uzrauga kredītinformācijas birojus. Izskata sūdzības un pieņem lēmumus saistībā ar veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu savākšanu, audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu kodēšanu un atkodēšanu, kā arī audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģisko datu apstrādi.

Kontaktinformācija

Kristīne Revina, Administratīvās nodaļas galvenā personāla speciāliste, tel. 67686023, e-pasts: kristine.revina@dvi.gov.lv

Vita Reinšmite, Administratīvās nodaļas vadītāja, tel.67686090, e-pasts:vita.reinsmite@dvi.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011;
2) iesniedzot klātienē Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīga, LV-1011;
3)ievietojot pastkastē, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 Datu valsts inspekcijas telpās 3.stāvā.

Elektroniski:
uz e-pastu trauksme@dvi.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra "Višķi"

Atslēgas vārdi: Višķi, komunālie pakalpojumi, uzturēšana, apsaimniekošana, transports

Kontaktinformācija
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Demenes pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Demene, pagasts

Kontaktinformācija

Ruta Pavlova, trauksme@demene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Ekonomikas ministrija

Atslēgas vārdi: ekonomika, tautsaimniecība, rūpniecība, enerģētika, tirgus, komercdarbība, mājokļi, tūrisms, uzņēmumi

Vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Izstrādā un koordinē tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku, komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, būvniecības un mājokļu politiku, tūrisma politiku. Atbild par mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu inovāciju attīstības politikām, tirdzniecības regulēšanas un konkurences veicināšanas politikām, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, valsts statistiku, privatizācijas un denacionalizācijas jautājumiem, kā arī atbilstības novērtēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

Kontaktinformācija

"Kaspars Dukaļskis, Iekšējā audita nodaļas vadītājs, tel. 67013094, e-pasts: Kaspars.Dukalskis@em.gov.lv

Ieva Zaharāne, Personāla vadības nodaļas vadītāja, tel. 67013183, e-pasts: Ieva.Zaharane@em.gov.lv"

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Finanšu izlūkošanas dienests

Atslēgas vārdi: līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana, noziedzīgi iegūti līdzekļi

Finanšu izlūkošanas dienests ir speciāli izveidota Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,  kas likumā noteiktajā kārtībā saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai.

Kontaktinformācija

Dace Vītola - juriste, tel. 67969496, e-pasts: Dace.Vitola@kd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: kd@kd.gov.lv

pasts, klātiene: Raiņa bulvāris 15, LV-1050

Finanšu ministrija

Atslēgas vārdi: finanšu politika, valsts budžeta vadība, iekšējais audits, grāmatvedība, nodokļu politika

Vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Izstrādā un īsteno politiku valsts budžeta un finanšu vadības, muitas, nodokļu un nodevu sistēmas, publisko iepirkumu, iekšējā audita, grāmatvedības, komercsabiedrību revīzijas, Eiropas Savienības struktūrfondu 1. mērķa, Kohēzijas fonda un ārvalstu finanšu palīdzības revīzijas, valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un nacionālās komercdarbības atbalsta kontroles politikas jomā. Veic Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību. Izstrādā un ievieš vienotu valsts un pašvaldību budžeta sastādīšanas un izpildes metodoloģiju, izstrādā valsts ilgtermiņa, īstermiņa un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenāriju, koordinē ārvalstu finanšu palīdzības resursu piesaistīšanu un to izmantošanas pārraudzību, izstrādā valsts un privātās partnerības politiku un koordinē tās īstenošanu. Veido valsts politiku sabiedriskā labuma organizācijas jomā, veido azartspēļu un izložu organizēšanas politiku, kā arī iesaistīta politikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veidošanā.
Finanšu ministrija izstrādā politiku minētajās jomās, bet neveic kontroles un sodīšanas funkcijas.

Kontaktinformācija

Elīna Ozola, Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulte, tel. 67095634, e-pasts: Elina.Ozola@fm.gov.lv

Elīnas Ozolas prombūtnes laikā -  Alisa Pižika, Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulte, tel. 6703965, e-pasts: Alisa.Pizika@fm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Atslēgas vārdi: finanšu tirgus, kapitāla tirgus

Pilntiesīga autonoma valsts iestāde. Regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību. Nodrošina Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu, nodrošina kompensāciju izmaksu ieguldītājiem. Administrē finanšu stabilitātes nodevu.

Kontaktinformācija

Ilze Klievēna, Dokumentu un arhīva pārvaldības daļas vadītāja, tel. 67774803, e-pasts: trauksme@fktk.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Vēlamais veids elektroniski uz e-pastu trauksme@fktk.lv, bet ir iespējams iesniegt ziņojumu arī citos veidos (pa pastu, oficiālā e-adrese, klātienē u. tml.).

Fiskālās disciplīnas padome

Atslēgas vārdi: fiskālā disciplīna, fiskālā politika

Neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Kontaktinformācija

Ivars Golsts, Fiskālās disciplīnas padomes sekretārs, tel. 67083650, e-pasts: Ivars.Golsts@fdp.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasta adrese: info@fdp.gov.lv , norādot nosaukumā “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
Pasta adrese: Fiskālās disciplīnas padomes sekretariāts, Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919, Latvija

Ģenerālprokuratūra

Atslēgas vārdi: tiesu varas institūcija

Prokuratūras kompetencē, Trauksmes celšanas likuma izpratnē, ietilpst trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšana par pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un kuru trauksmes cēlējs novēro prokuratūrā saistībā ar savu darba pienākumu pildīšanu. Pārējie iespējamie pārkāpumi, kas ir noziedzīgi nodarījumi ir izmeklēšanas iestāžu kompetencē atbilstoši Kriminālprocesa likuma 387.pantā noteiktajai institucionālai piekritībai.

Kontaktinformācija

Aivars Buliņš, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors, tel. 67044581

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota elektroniskā adrese trauksme@lrp.gov.lv;
2. Pa pastu;
3. Klātienē;
4. Ģenerālprokuratūras ēkā Kalpaka bulv. 6, Rīgā izvietota pastkaste “Trauksmes celšanas ziņojumiem”.

Iekšējās drošības birojs

Atslēgas vārdi: noziedzība, iekšlietas, policija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Atklāj, izmeklē un novērš noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Valsts drošības dienesta amatpersonas un darbiniekus), kā arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki - pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. e-pasts trauksme@idb.gov.lv;
2. e-pasts idb@idb.gov.lv  (oficiālā e-adrese);
3. pasts;
4. klātiene;
5. Biroja telpās izvietota pastkaste (jau ir)

Iekšlietu ministrija

Atslēgas vārdi: iekšlietas, noziedzības apkarošana, robežas drošība, ugunsdrošība, glābšana, civilā aizsardzība, migrācija, pilsonība

Vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē. Izstrādā iekšlietu politiku un koordinē tās īstenošanu, ietverot noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.

Kontaktinformācija

Daiga Piebalga, Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore, tel. 67219553, e-pasts: daiga.piebalga@iem.gov.lv

Nadežda Lazukova-Šejanova, Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļas vecākā referente, tel. 67219177, e-pasts: nadezda.lazukova@iem.gov.lv

Nadeždas Lazukovas-Šejanovas prombūtnes laikā - Raimonds Pāps, Personāla vadības un administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļas vecākais referents, tel. 67219128, e-pasts: raimonds.paps@iem.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēju ziņojumiem tiks izveidota atsevišķa elektroniskā adrese: trauksme@iem.gov.lv

Pa pastu: Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs

Atslēgas vārdi: fiziskā sagatavotība, veselība, iekšlietu sistēma

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību un fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Kontaktinformācija

Agita Sukure, Administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 67829858, e-pasts: agita.sukure@iem.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: vsctrauksme@iem.gov.lv

Papildus minētajam trauksmes cēlējiem tiks nodrošināta iespēja iesniegt pašrocīgi parakstītus ziņojumus papīra dokumenta formātā.

IeM Informācijas centrs

Atslēgas vārdi: IKT, informācijas drošība

Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veicina noziedzības apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošina ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumiem, operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. Uzkrāj un līdz nodošanai valsts arhīvā glabā ministrijas un tās padotības iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamās lietas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigtās krimināllietas, kā arī īslaicīgās lietas (līdz iznīcināšanai). Organizē un piedalās IKT iepirkumos ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām. Nodrošina valsts un pašvaldību iestādēm, kritiskās infrastruktūras objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem piekļuvi radiosakaru sistēmai valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai. Īsteno pasākumus, lai mazinātu drošības apdraudējumus centra uzturētajos IKT risinājumos, sakaru sistēmās un infrastruktūrā.

Kontaktinformācija

Marta Juškevica, Administratīvās nodaļas juriste, tel. 67208717, e-pasts: marta.juskevica@ic.iem.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) epasts: trauksme@ic.iem.gov.lv
2) rakstveida iesniegumu formā

Iepirkumu uzraudzības birojs

Atslēgas vārdi: iepirkumi

Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde. Izskata administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā un piemēro administratīvos sodus.

Kontaktinformācija

Ieva Mortukāne, Administratīvo sodu departamenta direktores vietniece, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja, tel. 66047597, e-pasts: Ieva.Mortukane@iub.gov.lv

Ievas Mortukānes prombūtnes laikā - Dace Ozola, Administratīvo sodu departamenta direktore, tel. 67323156, e-pasts: Dace.Ozola@iub.gov.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Atslēgas vārdi: ieslodzījums, cietums

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi.

Kontaktinformācija

Kalvis Betaks, Centrālā aparāta Personālvadības daļas vecākais referents, tel. 67290266, e-pasts: Kalvis.Betaks@ievp.gov.lv

Tatjana Trocka, priekšnieka vietniece, pulkvežleitnante, tel. 67290274, e-pasts: Tatjana.Trocka@ievp.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Stabu iela 89 , Rīga, LV-1009;
2) iesniedzot klātienē Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009. 3) Ievietojot IeVP pastkastē kas atrodas Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 1. stāvā.
Elektroniski:

1) uz e-pastu trauksme@ievp.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Mutvārdos: ierodoties klātienē Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts

Atslēgas vārdi: Turaida, vēsture, muzejs

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uztur un attīstīta muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu. Veic zinātnisko pētniecību un izglīto sabiedrību, pēta un atjauno kultūrvēsturisko vidi, kā arī restaurē un remontē attiecīgos kultūras pieminekļus.

Kontaktinformācija

"Inta Mikanovska-Mikalovska, Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -Turaidas muzejrezervāta Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja, tel. 67971402, e-pasts: inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

Prombūtnes laikā: Ivonna Deisone, Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -Turaidas muzejrezervāta personāla speciāliste, tel. 67971402, e-pasts: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv"

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Oficiālā e-adresē,

adrese pasta sūtījumiem*: Turaidas ielā 10, Siguldā, LV-2150,

Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Turaidas ielā 10, Siguldā, Dokumentu pārvaldības nodaļas darba telpā

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Atslēgas vārdi: izglītības process un kvalitāte, formālā pieaugušo izglītība, sporta izglītība

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Piedalās izglītības politikas veidošanā, licencē izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju programmas). Vērtē vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstāko profesionālo) kvalitāti, vērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences. Uzrauga sporta speciālistu un izglītības iestāžu darbību, kā arī vērtē izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību.

Kontaktinformācija

Andra Šenberga, vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistrēšanas departamenta direktore, tel. 67358074, 26631188, e-pasts: Andra.Senberga@ikvd.gov.lv; Agnese Smilšarāja, Vispārējās daļas pārvaldes vecākā referente, tel.: 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Elektroniski uz e-pastu: trauksmes.zinojumi@ikvd.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Atslēgas vārdi: izglītība, zinātne, sports, skolas, tehnikumi

Vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. Izstrādā valsts izglītības, t.sk. mācību priekšmetu standartus, programmu paraugus, mācību priekšmetu un kursu paraugus. Izstrādā un īsteno mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumus, nodrošina pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu. Saskaņo pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un slēgšanu, kā arī šo iestāžu vadītāju pieņemšanu un atbrīvošanu no darba. Koordinē profesionālās izglītības īstenošanā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto institūciju darbību, kā arī veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību. Organizē un koordinē studiju kreditēšanu un studējošo kreditēšanu. Izstrādā un īsteno sporta nozares finansēšanas stratēģiju un koordinē sporta pasākumu rīkošanu, administrē sportam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus un koordinē sporta pasākumu rīkošanu, koordinē sporta bāzu darbību. Koordinē un organizē pasākumu sistēmu darbā ar jaunatni.

Kontaktinformācija

Daiga Dambīte, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece, tel..65804934, e-pasts: Daiga.Dambite@izm.gov.lv;  Inese Terinka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, tel.67047975, e-pasts: Inese.Terinka@izm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) E-pasts: trauksme@izm.gov.lv; 2) pasts ; 3) klātienē, par laiku iepriekš vienojoties zvanot kontaktpersonām.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Atslēgas vārdi: azartspēles, loterijas

Finanšu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts pārvaldes funkcijas izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzībā, licencē spēļu organizēšanu, uzrauga spēļu organizēšanu, azartspēļu automātus un iekārtas.

Kontaktinformācija

Jānis Ungurs, Juridiskā departamenta direktors, tālr. 67504952, e-pasts: janis.ungurs@iaui.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Maija Lotāne, personāla un dokumentu pārvaldības speciāliste, tel. 64622480, 29115507, e-pasts: maija.lotane@jirmv.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: jirmv@jirmv.lv

adrese pasta sūtījumiem*: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas adres 56, Rēzekne, LV-4601,

Trauksmes cēlēja ziņojuma  noformēšana klātienē:  Atbrīvošanas aleja 56, kanceleja, 2.stāvs

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Atslēgas vārdi: starptautiskas programmas, jaunatne

Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni.  Administrē Eiropas Jaunatnes informācijas tīklu Latvijā, veido nacionālo jaunatnes informācijas tīklu un gatavo Eiropas Jaunatnes portāla nacionālo saturu.

Kontaktinformācija

Aiga Trubiņa, juriskonsulte, tel. 67358073, e-pasts: aiga.trubina@jaunatne.gov.lv;

(Aigas Trubiņas prombūtnes laikā aizvietos Signe Šmite, juriskonsulte, tel. 67356255, e-pasts: signe.smite@jaunatne.gov.lv).

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota elektroniskā adrese: trauksme@jaunatne.gov.lv

Jaunsardzes un informācijas centrs

Atslēgas vārdi: jaunsardze, aizsardzība, profesionālais dienests

Aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izglīto jaunatni valsts aizsardzības jomā, sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā. Veicina jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas.

Kontaktinformācija

Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartā un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālo izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Ināra Bārzdiņa, direktora vietniece mācību darbā, tel. 67331972, e-pasts: jmrmvmd@ml.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: jmrmvmd@ml.lv

adrese pasta sūtījumiem*: Stabu iela 10/4, Rīga, LV-1010

Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Stabu iela 10/4,Rīga, LV-1010, 416.kabinets

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Atslēgas vārdi: mūzika, horeogrāfija, mūzikas pedagoģija, izglītība, studijas

Akadēmija atrodas Kultūras ministrijas pārraudzībā. Veic studējošo izglītošanas un pētniecības darbu mūzikas, horeogrāfijas un mūzikas pedagoģijas nozarēs.

Kontaktinformācija

Inga Bērziņa, Rektorāta biroja vadītāja, tel. 67228684, e-pasts: birojs@jvlma.lv

Prombūtnes laikā:
Kristīne Grigale, JVLMA pedagoģijas studiju programmu attīstības projekta vadītāja, tel. 67228684, e-pasts: kristine.grigale@jvlma.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@jvlma.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Kr. Barona iela 1, Rīga, LV-1050

trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana klātienē:
Kr. Barona iela 1, Rīga, LV-1050, 109.kabinets

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Jēkabpils novada dome

Atslēgas vārdi: Jēkabpils, novads, dome

Kontaktinformācija

Gita Loča, tālr.:29344497, e-pasts: trauksme@jekabpilsnovads.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksme@jekabpilsnovads.lv
Adrese pasta sūtījumiem: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5201
Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Rīgas iela 150A, 1.stāvs, 8.kabinets, Jēkabpils, LV-5201

Jelgavas mūzikas vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos, profesionālās ievirzes izglītības programmās un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Karīna Lisovska, lietvedības sekretāre, tel. 63021570, e-pasts: lietvede.jmv@inbox.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007, lietvedības sekretāres kabinets
                        
adrese pasta sūtījumiem*:  Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Juridiskās palīdzības administrācija

Atslēgas vārdi: juridiskā palīdzība

Tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Apsaimnieko līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai, kā arī līdzekļus, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem. Nodrošina noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu.

Kontaktinformācija

Inga Ozola, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, tel. 67514201;
Jeļena Bārbale, Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas vadītāja, direktora vietniece, tel. 67514225

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Saskaņā ar Iesniegumu likumu vai uz e-pasta adresi: trauksme@jpa.gov.lv

Kalkūnes pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Kalkūne, pagasts

Kontaktinformācija

Gaļina Ilgača, trauksme@kalkuni.lv 
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Kalupes pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Kalupe, pagasts

Kontaktinformācija

Jeļena Gavrilova, trauksme@kalupe.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Kalupes pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Kalupe, pamatskola, izglītība

Kontaktinformācija

Jeļena Gavrilova, trauksme@kalupe.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Konkurences padome

Atslēgas vārdi: konkurence

Ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Konkurences likumā, Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā, Reklāmas likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kompetenci, īsteno valsts politiku konkurences attīstības un aizsardzības jautājumos.

Kontaktinformācija

Māris Spička, Izpildinstitūcijas vadītājs, tel. 67365213, e-pasts: Maris.Spicka@kp.gov.lv

Ieva Šmite, Aizliegtu vienošanos departamenta direktore, tel. 67365221, e-pasts: Ieva.Smite@kp.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Elektroniski: trauksme@kp.gov.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Atslēgas vārdi: korupcija, vēlēšanas, aģitācija, partiju finansēšana

Ministru prezidenta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi un pārbauda, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai, aģitācijai pirms tautas nobalsošanas, aģitācijai par likuma ierosināšanu un aģitācijai par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Kontaktinformācija

Iveta Ritere, galvenā inspektore, tel. 67356173, e-pasts: Iveta.Ritere@knab.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Nosūtot ziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto elektroniskā pasta adresi trauksme@knab.gov.lv.
2. Nosūtot pa pastu uz KNAB Citadeles ielā 1, Rīgā.
3. Iesniedzot klātienē birojā Citadeles ielā 1, Rīgā.
4. Ievietojot pastkastē “Trauksmes celšanas ziņojumiem”, kas izvietota KNAB telpās Citadeles ielā 1, Rīgā, 1.stāvā. Uz iesnieguma un uz tā aploksnes ir obligāti jābūt norādei "Trauksmes cēlēja ziņojums".

Krāslavas novada pašvaldība

Atslēgas vārdi: Krāslava, pašvaldība, dome, novads

Kontaktinformācija

Kristīne Smoļakova, tālr.65681773, e-pasts: trauksme@kraslava.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:
1) ievietojot slēgtā aploksnē, uz kuras ir norāde “Trauksmes cēlēja ziņojums” un iemetot pastkastītē, kas atrodas pie ieejas Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novads;
2) nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē, uz kuras ir norāde “Trauksmes cēlēja ziņojums’, uz adresi Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads;
3) elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pastu: trauksme@kraslava.lv;
4) mutiski griežoties pie atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos, pēc tam iesniegums tiek noformēts rakstveidā.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Atslēgas vārdi: informācijas sistēmas, kultūra

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Attīstīta bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas, nodrošina bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrādi, uzkrāšanu un izplatīšanu.

Kontaktinformācija

Inta Miklūna, Projekta vadītāja asistente, tel. 67844899, e-pasts: inta.mikluna@kis.gov.lv

Prombūtnes laikā - Agita Kleinšmite, juriste, tel. 67844886, e-pasts: agita.kleinsmite@kis.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@kis.gov.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV-1011

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Kultūras ministrija

Atslēgas vārdi: kultūra, bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, dizains, tautas māksla, teātris, literatūra, filmas, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi, sabiedrības integrācija, mediju politika, plašsaziņas līdzekļu politika

Vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras nozarē, kas ietver autortiesību, kultūras pieminekļu aizsardzības, arhīvu, arhitektūras, dizaina, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras, kinematogrāfijas un kultūras un radošo industriju izglītības apakšnozares. Izstrādā kultūras politiku, organizē un koordinē tās īstenošanu, kā arī izstrādā masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politiku un valsts politiku sabiedrības integrācijas jomā. Koordinē muzeju darbības attīstību, pārrauga Nacionālo muzeju krājumu. Organizē valsts kultūras objektu ēku un būvju būvniecību.

Kontaktinformācija

Kristīne Liepiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja, tel. 67330246, e-pasts: Kristine.Liepina@km.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@km.gov.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364, 21.kabinets

Kultūras ministrijas telpās izvietota pasta kaste:
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364, 1.stāvā

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt "Trauksmes cēlēja ziņojums", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Labklājības ministrija

Atslēgas vārdi: labklājība, sociālā aizsardzība, bērnu tiesības, vienlīdzīgas iespējas, līdztiesība

Vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā. Izstrādā politikas šajās jomās, kā arī koordinē to īstenošanu.

Kontaktinformācija

Baiba Veberste-Šimčuka, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzine, tel. 67021644, e-pasts: lm.trauksme@lm.gov.lv

Līga Lamba, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta lietvedības pārzine, tel. 67021644, e-pasts: Liga.Lamba@lm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes ziņojumu Trauksmes cēlējs ministrijā var iesniegt šādos veidos:
1. Elektroniski, izmantojot e-adresi (ieteicamākais);
2. Elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Trauksmes ziņojumu uz ministrijas elektroniskā pasta adresi lm.trauksme@lm.gov.lv;
3. Pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
3.1. nosūtot to ministrijai pa pastu;
3.2. nogādājot ar kurjeru;
3.3. iesniedzot klātienē;
3.4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ministrijas ēkas II korpusa kāpņu telpā starp otro un trešo stāvu un nav pakļauta videonovērošanai.

Lāču pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Naujene, Lāču pamatskola, izglītība

Kontaktinformācija

Ērika Karņicka, trauksme@naujene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Latviešu valodas aģentūra

Atslēgas vārdi: latviešu valodas apguve

Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Analizē latviešu valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko procesu dinamiku, nodrošina atbalstu latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs. Veic ieguldījumu latviešu valodas konkurētspējas paaugstināšanā Latvijā un pasaulē.

Kontaktinformācija

Daiga Dambīte, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece, tel..65804934, e-pasts:Daiga.Dambite@izm.gov.lv;  Inese Terinka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, tel.67047975, e-pasts: Inese.Terinka@izm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) E-pasts: trauksme@izm.gov.lv; 2) pasts ; 3) klātienē, par laiku iepriekš vienojoties zvanot kontaktpersonām

Latvijas Antidopinga birojs

Atslēgas vārdi: dopings

Veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi. nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu ievērošanu; sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kontroļu analīžu plānu un ikgadējos pārbaudāmo sportistu reģistrus; nodrošina sporta sacensību un ārpussacensību dopinga kontroles laikā no sportistiem iegūto paraugu savākšanu un analīžu veikšanu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā; veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu; ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, ir tiesīgs noteikt sportistam pagaidu aizliegumu piedalīties sporta sacensībās; ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā; nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli; īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā; veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu izpildi; veic citus antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

Kontaktinformācija

Roberts Lauris, eksperts juridiskajos jautājumos, tel. 26569796, e-pasts: roberts.lauris@antidopings.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Latvijas Banka

Atslēgas vārdi: banka, cenas, nauda, maksājumi, kredīti, valūtas maiņa

Pilntiesīga autonoma valsts iestāde. Latvijas Republikas centrālā banka, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece. Nodrošina cenu stabilitāti. Īsteno monetāro politiku. Sniedz konsultācijas ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos. Emitē euro banknotes un monētas, t.sk. euro kolekcijas monētas. Veic bojāto naudas zīmju maiņu, nodrošina bojāto un viltoto naudas zīmju identifikāciju. Uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru. Pārvalda ārējās rezerves u.c. finanšu ieguldījumus. Uztur Kredītu reģistru. Uzrauga ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas kapitālsaiedrības un skaidrās naudas apstrādes iestādes.

Kontaktinformācija

Igors Fleitmanis, Darbības risku vadības pārvaldes vadītājs, tel. 67022470, e-pasts: Igors.Fleitmanis@bank.lv

Ludmila Miltene, Darbības risku vadības pārvaldes vadītāja vietniece, tel. 67022825, e-pasts: Ludmila.Miltene@bank.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. E-pasts: trauksme@bank.lv

2. Norādot, ka ir trauksmes cēlēja ziņojums:

2.1. oficiālā e-adrese;

2.2. pasts;

2.3. klātienē, vēršoties pie kontaktpersonām.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Atslēgas vārdi: zinātne, pētniecība, biomedicīna, bioloģija, ķīmija, medicīna, dabaszinātnes

"Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" ir valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona, kuras darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu bioloģijas, ķīmijas, medicīnas un citu dabaszinātņu nozaru ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. 

Kontaktinformācija

Oskars Zvejnieks, Iepirkumu un sagādes daļas vadītājs, e-pasts: oskars.zvejnieks@biomed.lu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasta adrese:
trauksmescelejs@biomed.lu.lv;   
saziņai pa pastu - iestādes oficiālā adrese:
Latvijas Biomedicīnas petījumu un studiju centrs,
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067

Latvijas Dabas muzejs

Atslēgas vārdi: dabas vēsture

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uztur un attīsta muzeja krājumu un nodrošina tā saglabāšanu. Veic zinātnisko darbību krājuma izpētē un dabaszinātnēs, kā arī veic vides izglītības darbu.

Kontaktinformācija

Ineta Vītola, vecākā personāla speciāliste, tel. 67356047, e-pasts: Ineta.Vitola@ldm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotā elektroniskā adresē: trauksme@daba.gov.lv

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Atslēgas vārdi: etnogrāfija, vēsture, muzejs

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komplektē lietiskos materiālus par latviešu un citu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu tautas būvniecības tradīcijām, darbarīkiem un iedzīves priekšmetiem, kā arī darinājumus, kas uzskatāmi par latviešu tautas lietišķās mākslas izpausmi. Veic krājuma zinātnisko pētniecību un izglītojošo darbu. Nodrošina kultūrvēsturisko materiālu krājuma aprūpi un pārvaldību.

Kontaktinformācija

Liene Kalniņa, juriskonsults, tel. 67994510,
e-pasts: jurists@brivdabasmuzejs.lv

Prombūtnes laikā: Lija Smilškalne, lietvede, tel. 67994510, e-pasts: info@brivdabasmuzejs.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@brivdabasmuzejs.lv

adrese pasta sūtījumiem*: Bonaventuras iela 10, Rīga, LV-1024

Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēsana klātienē: Bonaventuras iela 10, Rīga, LV-1024, lietvedībā

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Atslēgas vārdi: aizsardzība, drošība, ģeodēzija, kartogrāfija, ģeotelpiskā informācija, militārā izglītība, NBS attīstība

Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iegūst, apstrādā un uztur ģeotelpiskos pamatdatus militārajām un civilajām vajadzībām. Sniedz ģeodēzisko, kartogrāfisko un ģeotelpisko informāciju. Veido un uztur valsts ģeodēziskā tīkla punktu datubāzi, pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu un vietvārdu datubāzi, uzrauga un koordinē ģeodēziskās atskaites sistēmas izveidi un uzturēšanu. Nosaka valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastāda robežas demarkācijas kartes. Iegūst, sagatavo un atjaunina informāciju aviācijas vajadzībām.

Kontaktinformācija

Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Latvijas institūts

Atslēgas vārdi: Latvijas tēls

Ārlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinē tās īstenošanu, organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus ārvalstīs un Latvijā.

Kontaktinformācija

Normans Penke, vēstnieks, ģenerālinspektors, tel. 67016326, e-pasts: Normans.Penke@mfa.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli izveidota elektroniskā adrese: nekluse@mfa.gov.lv

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Atslēgas vārdi: eksports, ārējā tirdzniecība, investīcijas, uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, inovācijas, tūrisms

Ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai, kā arī ārvalstu investīciju piesaistei. Veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi. Administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu. Sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus un popularizē Latvijas tūrisma iespējas.

Kontaktinformācija

Ilze Šate, Juridiskā departamenta direktore, tel. 67039402, e-pasts: Ilze.Sate@liaa.gov.lv

Anita Ružicka, Korporatīvās vadības nodrošinājuma nodaļas vadītāja, tel. 67039406, e-pasts: Anita.Ruzicka@liaa.gov.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Latvijas Kara muzejs

Atslēgas vārdi: militārā vēsture, politiskā vēsture

Aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veicina sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot ar Latvijas militāro un politisko vēsturi saistītās garīgās un materiālās liecības. Sagatavo un īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas militārās vēstures izpētes un muzeju sadarbības jomā.

Kontaktinformācija

Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Latvijas Kultūras akadēmija

Atslēgas vārdi: kultūra, izglītība, studijas

Akadēmija atrodas Kultūras ministrijas pārraudzībā. Veic studējošo izglītošanas un pētniecības darbu humanitārajās un sociālajās zinātnēs un mākslās.

Kontaktinformācija

Ainārs Grūbe, direktors, tel. 26423518, e-pasts: ainars.grube@lka.edu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšana:

Oficiālā e-adrese: admin@lka.edu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojumu saņemšana: parkāpumi@lka.edu.lv

Klātienē iesniedzams: Ludzas ielā 24, Rīgā, LV 1003, 23. kabinetā.

Pa pastu: Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas ielā 24, Rīga, LV-1003 ar norādi ""Trauksmes cēlāja ziņojums""

Latvijas Mākslas akadēmija

Atslēgas vārdi: māksla, dizains, studijas, izglītība

Akadēmija atrodas Kultūras ministrijas pārraudzībā. Veic studējošo izglītošanas un pētniecības darbu mākslas, dizaina, mākslas zinātnes un kultūras teorijas nozarēs.

Kontaktinformācija

Silvija Kušnere, Personāldaļas vadītāja, tel. 67321892, e-pasts: silvija.kusnere@lma.lv

Prombūtnes laikā: Sandra Krūmiņa, personāldaļas inspektore, tel. 67321892,e-pasts: sandra.krumina@lma.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lma.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050

trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana klātienē:
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050, 4.kabinets

Latvijas Mākslas akadēmijas telpās izvietota pasta kaste:
Kalpaka bulvāris 13, Rīga

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Atslēgas vārdi: latviešu literatūra, bibliogrāfija, bibliotēka

Kultūras ministra pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde. Veido un saglabā nacionālās literatūras krājumu, selektīvi komplektē un glabā tos cittautu dokumentus, kas ir nozīmīgi Latvijas valstiskuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras attīstībai. Veic Latvijas centrālās depozītbibliotēkas un starpbibliotēku abonementa funkcijas, atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību, veido Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu, kā arī organizē parlamenta apkalpošanas bibliotekārā un informatīvā dienesta darbību.

Kontaktinformācija

Solveiga Ķīkule, Biroja vadītāja, tel. 67806103, e-pasts: Solveiga.Kikule@lnb.lv

Prombūtnes laikā:
Anita Egle-Bērtiņa, vecākā lietvede, tel. 67806100, e-pasts: Anita.Bertina@lnb.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lnb.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs

Atslēgas vārdi: akreditācija

Ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Piedalās valsts akreditācijas politikas izstrādē un ieviešanā, sniedz akreditācijas pakalpojumus, kā arī nodrošina tieši piemērojamo Eiropas Savienības un starptautisko prasību ievērošanu akreditācijas jomā. Uztur akreditēto institūciju datubāzi.

Kontaktinformācija

Signe Rumba Romanova, vecākā lietvede, tel. 67373051, e-pasts: Administracija@latak.gov.lv

Latvijas Nacionālais arhīvs

Atslēgas vārdi: arhīvs, dokumentu pārvaldība

Kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā. Uzkrāj dokumentus ar arhīvisko vērtību, nodrošina to pieejamību. Uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu institūcijās un akreditētos privātos arhīvos, sniedz metodisko palīdzību un veic pārbaudes šajā jomā. Izveido un uztur funkciju veikšanai nepieciešamās informācijas sistēmas.

Kontaktinformācija

Arta Rengarte, Arhīvu inspekcijas vadītāja,  tel. 29802322, e-pasts: arta.rengarte@arhivi.gov.lv                                          

Prombūtnes laikā: Vija Ozola, juriste, tel. 28811691, e-pasts: vija.ozola@arhivi.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@arhivi.gov.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050

trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana klātienē:
Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050, 314.kabinets

Latvijas Nacionālā arhīva telpās izvietota pasta kaste:
Šķūņu ielā 11

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Atslēgas vārdi: kultūra, radošās industrijas, nemateriālais mantojums, dziesmu un deju svētki

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno kultūras un radošās industrijas izglītības politiku, sekmē kultūras un radošo industriju izglītības attīstību, koordinē Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Veicina tautas mākslas procesa daudzveidību un rosina sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā, kā arī veicina dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu.

Kontaktinformācija

Gunta Vīksna, Stratēģiskās plānošanas un administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 67228985, e-pasts: Gunta.Viksna@lnkc.gov.lv

Prombūtnes laikā:
Dace Jaunkalne-Kapustāne, juriste, tel. 62305835, e-pasts: Dace.Jaunkalne-Kapustane@lnkc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lnkc.gov.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Pils laukums 4, Rīga, LV-1365

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365 (308.kabinets)

Latvijas Nacionālā kultūras centra telpās izvietota pasta kaste:
Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365 3.stāvā

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Atslēgas vārdi: māksla, mākslas vēsture

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komplektē muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma daļu, nodrošina tā saglabāšanu un veic tā pētniecību. Nodrošina muzeja ekspozīcijas pieejamību sabiedrībai, veic izglītojošo darbu.

Kontaktinformācija

Una Sedleniece, direktora vietniece administratīvā darbā, tel. 67322524, e-pasts: Una.Sedleniece@lnmm.lv

Prombūtnes laikā:
Inga Ozola, personāla speciāliste, tel. 67357400, e-pasts: Inga.Ozola@lnmm.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lnmm.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
J.Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
J.Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, 2.kabinets
LNMM telpās izvietota pasta kaste:
J.Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, 1.stāvā pie dienesta ieejas

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Atslēgas vārdi: Latvijas vēsture

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komplektē materiālus par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, nodrošina krājuma uzskaiti un pieejamību, glabā Gaida Graudiņa Latvijas valstij dāvināto kolekciju, Latvijas Tautas frontes kolekciju. Veic zinātnisko pētniecību un darbību, izglītojošo darbu.

Kontaktinformācija

Mārtiņš Strautiņš, Materiāltehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs, tel. 67356086, e-pasts: Martins.Strautins@lnvm.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lnvm.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Lāčplēša iela 106, Rīga, LV-1003

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Atslēgas vārdi: neredzīgo bibliotēka

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Sniedz bezmaksas pakalpojumus, lai nodrošinātu personām ar redzes invaliditāti brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu viņām piemērotā veidā, nodrošina bibliotēkas krājuma publisku pieejamību.

Kontaktinformācija

Ieva Jēkabsone, bibliotekārs-sociālo mediju speciālists, tel. 67521388, e-pasts: ieva.jekabsone@neredzigobiblioteka.lv

Prombūtnes laikā:
Vija Circāne, Metodikas nodaļas vadītāja, tel. 67521388, e-pasts: vija.circane@neredzigobiblioteka.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@neredzigobiblioteka.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024

trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana klātienē:
Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024, 330.kab.

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Sporta muzejs

Atslēgas vārdi: sporta vēsture

Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uztur un attīstīta muzeja krājumu un nodrošina tā saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Popularizē Latvijas sporta kultūrvēsturisko mantojumu un veicina sporta vēstures apguvi. Veic pētniecisko darbu muzeja krājuma izpētē un Latvijas sporta vēsturē, kā arī veic izglītojošo darbu.

Kontaktinformācija

Daiga Dambīte, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece, tel..65804934, e-pasts:Daiga.Dambite@izm.gov.lv;  Inese Terinka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, tel.67047975, e-pasts: Inese.Terinka@izm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) E-pasts: trauksme@izm.gov.lv; 2) pasts ; 3) klātienē, par laiku iepriekš vienojoties zvanot kontaktpersonām.

Latvijas Universitāte

Atslēgas vārdi: izglītība, akadēmiskā izglītība, augstākā izglītība, profesionālā izglītība, zinātne, pētniecība

Latvijas Universitāte ir valsts dibināta atvasināta publiska persona - akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus humanitārajās, dabas, tehniskajās un sociālajās zinātnēs, kā arī organizēt atbilstošu tālākizglītību un interešu izglītību. Latvijas Universitāte rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespējas studēt doktorantūrā, iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, veic zinātnieku promociju un habilitāciju.

Kontaktinformācija

Dace Raipale, vecākā juriskonsulte, tel. 67033921, e-pasts: dace.raipale@lu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksme@lu.lv 
Adrese pasta sūtījumiem*: Latvijas Universitāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt "Trauksmes cēlēja ziņojums", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Latvijas Zinātnes padome

Atslēgas vārdi: zinātne, zinātnes projekti, zinātniskie pētījumi

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Gatavo priekšlikumus valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādei, zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projektam. Veic zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali, t.sk. vērtē iesniegtos projektus un programmas. Nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu pieejamību, organizē starptautisko sadarbību.

Kontaktinformācija

Daiga Dambīte, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece, tel..65804934, e-pasts:Daiga.Dambite@izm.gov.lv;  Inese Terinka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, tel.67047975, e-pasts: Inese.Terinka@izm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) E-pasts: trauksme@izm.gov.lv; 2) pasts ; 3) klātienē, par laiku iepriekš vienojoties zvanot kontaktpersonām.

Laucesas pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Laucesa, pagasts

Kontaktinformācija

Nadežda Mazane, trauksme@laucese.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Laucesas pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Laucesa, pamatskola, izglītība

Kontaktinformācija

Nadežda Mazane, trauksme@laucese.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Lauksaimniecības datu centrs

Atslēgas vārdi: lopkopība, lauksaimniecības dati

Zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju lopkopības nozarē. Īsteno valsts un starptautisko politiku attiecībā uz ganāmpulkiem, novietnēm, lauksaimniecības dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), dzīvnieku barības apritē un lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām sertificētajām personām, bioloģiskajām saimniecībām lopkopībā, veterinārās informācijas sistēmu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarbu, lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba organizācijām un piena kvotām. Uztur ciltsdarba informācijas sistēmu. Īsteno valsts politiku attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtību, ciltsdarbiem un audzētāju organizācijām.

Kontaktinformācija

Ieva Mahņova, Finanšu un administratīvā departamenta Administratīvās nodaļas personāla speciāliste - tālr.: 67095061, e-pasts: ieva.mahnova@ldc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Konsultācijas pa tel. 67095061 vai e-pastā: Ieva.Mahnova@ldc.gov.lv 
2. Pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana” 
3. Klātienē – Lauksaimniecības datu centrā 3.stāvā, atstājot ziņojumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana” 
4. Speciāli izveidota e-pasta adrese: trauksme@ldc.gov.lv 

Lauku atbalsta dienests

Atslēgas vārdi: lauku atbalsts

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. Izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus un speciālās atļaujas (licences). Īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū.

Kontaktinformācija

Jānis Veinbergs, Iekšējās kontroles speciālists, tel. 28375059, e-pasts: Janis.Veinbergs@lad.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) klātienē un konsultācijas pa tel. 28375059 vai e-pastā: Janis.Veinbergs@lad.gov.lv
2) speciāli izveidota e-pasta adrese: trauksme@lad.gov.lv

Maksātnespējas kontroles dienests

Atslēgas vārdi: maksātnespēja, tiesiskā aizsardzība

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā, un īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

Kontaktinformācija

Digna Matuzala , Administratīvā departamenta direktore, tel. 67099109, e-pasts: Digna.Matuzala@mkd.gov.lv                             

Alla Ličkovska, direktora vietniece, tel. 67099126, e-pasts: alla.lickovska@mkd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050;
2) iesniedzot klātienē Mārstaļu ielā 19, Rīgā;
3) ievietojot pastkastē, kas atrodas Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Maksātnespējas kontroles dienesta telpās 1.stāvā.

Elektroniski:
1)uz e-pastu trauksme@mkd.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;                                 2)Izmantojot e-adresi;

Mutvārdos: ierodoties klātienē Mārstaļu ielā 19, Rīga, LV-1050.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Medumu speciālā pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Medumi, pamatskola, latviešu valoda, internātskola, izglītība

Kontaktinformācija

Ludmila Bobiļova, trauksme@medumi.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Memoriālo muzeju apvienība

Atslēgas vārdi: memoriālie muzeji

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komplektē kultūrvēsturiskos materiālus par personību dzīvi un radošo darbību, nodrošina Nacionālā muzeju krājuma pieejamību sabiedrība, kā arī veic personību dzīves un radošās darbības zinātnisko izpēti un organizē izglītojošus pasākumus par šo tēmu.

Kontaktinformācija

Līga Mikučevska, Personāla speciālists, tel. 67229980, e-pasts: personals@memorialiemuzeji.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@memorialiemuzeji.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Kaļķu 24, Rīga, LV-1050

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Kaļķu 24, Rīga, LV-1050

MMA administrācijas telpās izvietota pasta kaste:
Kaļķu 24, Rīga, LV-1050

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Atslēgas vārdi: elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Neatkarīga pilntiesīga autonoma institūcija, atvasināta publiska persona. Atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā. Uzrauga, lai to darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas Satversme, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums u.c. normatīvie akti.

Kontaktinformācija

Māra Madara Lūse, vecākā eksperte, mara.madara.luse@neplpadome.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Atslēgas vārdi: kultūras pieminekļi, kultūras mantojums

Kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti.

Kontaktinformācija

Inese Stelboviča, Pārvaldības daļas referente, tel. +371 66164785, e-pasts: inese.stelbovica@mantojums.lv.

Prombūtnes laikā:
Laura Sīle-Paiča, Pārvaldības daļas speciāliste, tel. 67213113, e-pasts: laura.sile.paica@mantojums.lv.
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@mantojums.lv

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050, referenta personāla jautājumos kabinets

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes telpās izvietota pasta kaste:
Pils iela 20, pirmajā stāvā, Rīga, Klientu apkalpošanas centra zālē

Nacionālais kino centrs

Atslēgas vārdi: kino, filmas, producenti

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku kino un filmu nozarē, kā arī veicina nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, filmu radīšanu un audiovizuālā mantojuma pieejamību. Reģistrē filmu producentus un uzrauga filmu klasifikācijas noteikumu izpildi.

Kontaktinformācija

Sanita Muceniece, biroja administratore, tel. 67358878, e-pasts: sanita.muceniece@nkc.gov.lv

Prombūtnes laikā:
Edgars Mednis, juriskonsults, tel. 67358859
e-pasts: edgars.mednis@nkc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: sanita.muceniece@nkc.gov.lv
(tiek gatavots jauns epasts: trauksme@nkc.gov.lv)

adrese pasta sūtījumiem*:
Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Nacionālais veselības dienests

Atslēgas vārdi: veselība, kompensējamās zāles, E-veselība, veselības pakalpojumu pieejamība

Veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķinās par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm. Veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas.  Apkopo vadības informācijas sistēmas datus, vada E-veselības projektus.

Kontaktinformācija

Solvita Valdmane, Personāla nodaļas vecākā personāla inspektore, tel. 67043772, e-pasts: Solvita.Valdmane@vmnvd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Nacionālie bruņotie spēki

Atslēgas vārdi: aizsardzība, drošība, NBS attīstība, Sauszemes spēki, Jūras spēki, Gaisa spēki, Krasta apsardze, Zemessardze, militārās mācības, rezerves karavīri

Nacionālie bruņotie spēki ir militāro formējumu kopums, kuras mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir šādi uzdevumi: 1) valsts sauszemes teritorijas aizsardzība un neaizskaramības nodrošināšana, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontrole, aizsardzība un neaizskaramības nodrošināšana; 2) piedalīšanās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā; 3) piedalīšanās valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nacionālos bruņotos spēkus veido: 1) regulārie spēki; 2) Zemessardze; 3) Nacionālo bruņoto spēku rezerve.
Nacionālo bruņoto spēku vadību īsteno Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kas ir pakļauts aizsardzības ministram. Nacionālo bruņoto spēku darbības civilo kontroli savas kompetences ietvaros veic aizsardzības ministrs, Valsts kontrole, Ministru kabinets, Valsts prezidents un Saeima.
 

Kontaktinformācija

Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Naujenes mūzikas un mākslas skola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Naujene, mūzika, māksla, skola, izglītība

Kontaktinformācija

Ērika Karņicka, trauksme@naujene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Naujenes pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Naujene, pagasts

Kontaktinformācija

Ērika Karņicka, trauksme@naujene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Naujenes pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Naujene, pamatskola, izglītība

Kontaktinformācija

Ērika Karņicka, trauksme@naujene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Naujene, bērnu dārzs, pirmsskola, Rūķītis, izglītība

Kontaktinformācija

Ērika Karņicka, trauksme@naujene.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Atslēgas vārdi: neatliekamā plalīdzība, katastrofu medicīna

Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. Organizē un nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem. Veic funkcjas arī katastrofu medicīnas jomā. Organizē apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī katastrofu medicīnā. Glabā medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves.

Kontaktinformācija

Līga Lazdiņa, Vadības sistēmu nodaļas vadītāja, tel. 67337041, e-pasts: liga.lazdina@nmpd.gov.lv

Gunita Otto, Operatīvā darba organizēšanas nodaļas galvenā speciāliste, tel. 67337094, gunita.otto@nmpd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Nodarbinātības valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: nodarbinātība, bezdarbs, bezdarbnieki

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina palīdzību bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajiem, lai veicinātu viņu konkurētspēju darba tirgū. Organizē aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus. Licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu) un pilda ES fondu vadībā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes funkcijas.

Kontaktinformācija

Aleksandrs Rudavins, Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļas vadītāja vietnieks, tel. 67021743, e-pasts: aleksandrs.rudavins@nva.gov.lv

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: iekšlietu sistēma, nodrošinājums

Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī veic normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.

Kontaktinformācija

Raimonds Dūcis, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītājs, tel. 67829081, e-pasts: Raimonds.Ducis@agentura.iem.gov.lv

Anda Ozoliņa, Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja, tel. 67829084, e-pasts: anda.ozolina@agentura.iem.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Līdz 2019.gada 1.maijam tiks izveidota speciāla e-pasta adrese: trauksme@agentura.iem.gov.lv, kura būs pieejama tikai aģentūras kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos

Pārresoru koordinācijas centrs

Atslēgas vārdi: attīstības plāns, kapitālsabiedrības, rīcības plāns, pārresoru

Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu un koordinē to īstenošanu. Koordinē ar Latvijas Republikas dalību ES saistītu nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu. Nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības uzraudzību. Koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi. Veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību.

Kontaktinformācija

Rudīte Osvalde, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, tel. 67082971, 29116115, e-pasts: Rudite.Osvalde@pkc.mk.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@pkc.mk.gov.lv (šobrīd vēl nav aktīva adrese)

Pārtikas un veterinārais dienests

Atslēgas vārdi: pārtika, veterinārā uzraudzība

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas (t.sk. materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku), dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (kas nav derīgi cilvēku patēriņam), veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli.

Kontaktinformācija

Viktors Kozlovskis, Iekšējās kontroles daļas vadītājs, tel. 67027472, e-pasts: Viktors.Kozlovskis@pvd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) e-pasts: trauksme@pvd.gov.lv
2) pa pastu-Pārtikas un veterinārais dienests , Peldu iela 30, Rīgā, LV-1050, ar norādi uz aploksnes ka ir trauksmes cēlēju vēstule

Patentu valde

Atslēgas vārdi: rūpnieciskais īpašums, patenti, preču zīmes, dizainparaugi

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Reģistrē rūpnieciskā īpašuma objektus – izgudrojumu patentus (t.sk. papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem), preču zīmes, dizainparaugus un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas – un uztur attiecīgos reģistrus, kā arī sniedz citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus.

Kontaktinformācija

Inta Miķelsone, Juridiskā un administratīvā departamenta kvalitātes vadītāja, tel. 67220663, e-pasts: Inta.Mikelsone@lrpv.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010;
2) iesniedzot klātienē Citadeles ielā 7/70, Rīgā, LV-1010;
3) ievietojot pastkastē pie Patentu valdes ēkas Citadeles ielā 7/70, Rīgā, LV-1010.
Elektroniski:
1) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"";
2) uz e-pastu trauksme@lrpv.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Mutvārdos: ierodoties klātienē Citadeles ielā 7/70, Rīgā, LV-1010.
Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Atslēgas vārdi: patērētāju tiesības, tirgus uzraudzība, bīstamās iekārtas, metroloģija, reklāmas, patērētāju interešu aizsardzība

Ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, kā arī bīstamo iekārtu un reglamentētās metroloģijas uzraudzību. Uzrauga tirgū piedāvāto preču un pakalpojumu atbilstību drošuma u.c. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī izvērtē reklāmas un komercprakses atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pilda Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas RAPEX nacionālā kontaktpunkta funkcijas un izmeklē bīstamo iekārtu avārijas.

Kontaktinformācija

Daiga Burbe, Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta personāla vadītāja, tel. 67388633, e-pasts: Daiga.Burbe@ptac.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1.  trauksme@ptac.gov.lv,

2. oficiālā e-adrese "Latvija.lv"

3. pa pastu Brīvības iela 55, Rīga, LV1010,

4. e-pasts, ptac@ptac.gov.lv (norobežojot no citiem),

5. klātienē, Brīvības iela 55- 122. kab.,

6. iesniegums (iesniegts likuma noteiktajā kārtībā, taču vēlāk tiek klasificēts kā trauksmes cēlēja ziņojums).

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atslēgas vārdi: medicīnas vēsture
Veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uztur un attīsta muzeja krājumu un nodrošina tā saglabāšanu. Veic zinātnisko darbību krājuma un medicīnas vēstures izpētē, kā arī veic izglītības darbu medicīnas vēsturē

Kontaktinformācija

Diāna Klešnika, direktora vietniece zinātniskajā darbā, tālr.67334943, e-pasts: diana.klesnika@mvm.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) speciāli trauksmes ziņojumiem izveidotā elektroniskā adresē: trauksme@mvm.lv
2) pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Atslēgas vārdi: migrācija, patvērums, iedzīvotāju uzskaite, pilsonība, naturalizācija, personu apliecinoši dokumenti

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu, t.sk. piederību pie Latvijas pilsonības, nosaka statusu politiski represētām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem, veic iedzīvotāju uzskaiti valstī, kā arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus.

Kontaktinformācija

Zane Baltiņa, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta direktore, tel. 67829790, e-pasts: zane.baltina@pmlp.gov.lv;

Inese Visocka, Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments vadošā personāla speciāliste, tel. 67219273, e-pasts: inese.visocka@pmlp.gov.lv.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota elektroniskā adrese: trauksme@pmlp.gov.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika, māksla, dizains

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas un mākslas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu. Struktūrvienības – Emila Melngaiļa Mūzikas skola un Liepājas Dizaina un mākslas skola.

Kontaktinformācija

Dace Rozenbaha, struktūrvienības vadītāja mākslas izglītības programmām, tel. 29708266, e-pasts: dace.rozenbaha@lmmdv.edu.lv

Prombūtnes laikā:
Juris Ločmelis, struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības programmām, tel. 63422330, e-pasts: juris.locmelis@lmmdv.edu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@lmmdv.edu.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401

PIKC LMMDV telpās izvietota pasta kaste:
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 1.stāvā; Alejas iela 18. Liepāja, LV-3401, 2.stāvā

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Atslēgas vārdi: izglītība, māksla, dizains

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mākslas nozares profesiju standartos noteikto profesionālo izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Aija Kalvāne, direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā, tel. 66154230, e-pasts: aija.kalvane@rdmv.lv

Prombūtnes laikā:
Zaiga Plivča, lietvede, tel. 66154232, e-pasts: kanceleja@rdmv.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@rdmv.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
K. Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013, Latvija

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
K.Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013, Latvija, 213. kabinets (2. stāvs)

PIKC RDMV telpās izvietota pasta kaste:
K. Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013, Latvija, 1.stāva foajē (kaste tika pasūtīta un tiks novietota tuvākajā laikā)

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos, profesionālās ievirzes izglītības programmās, interešu, mūžizglītības un tālākizglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto mūzikas nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Krista Liepiņa, Metodiķe, tel. 28687754, e-pasts: kristavmv@gmail.com

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: kristavmv@gmail.com

adrese pasta sūtījumiem*:
Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Ostas iela 23, Ventspils, LV-3601 (ieeja no Kuģinieku ielas puses)

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola”

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika, māksla, dejas

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas, mākslas un dejas nozares profesiju standartos, profesionālās ievirzes izglītības programmās, interešu, mūžizglītības un tālākizglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu, kā arī vispārējās izglītības valsts pamatizglītības mērķu sasniegšanu. Struktūrvienības – Rīgas Doma kora skola, Jaņa Rozentāla Mākslas skola, Emīla Dārziņa mūzikas skola, Rīgas Horeogrāfijas skola.

Kontaktinformācija

Rasa Lāce, izglītības metodiķe, tel. 67601783, e-pasts: rasa.lace@nmv.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@nmv.lv

pasta adrese*: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt "Trauksmes cēlēja ziņojums", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi. 

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Atslēgas vārdi: rakstniecība, teātris, mūzika, muzejs

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Saglabā rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizēto krājumu, veic tā zinātnisko izpēti, kā arī izglīto sabiedrību.

Kontaktinformācija

Ilgvars Imša, Direktora vietnieks administratīvajos un juridiskajos jautājumos, tel. 67325986, e-pasts: ilgvars.imsa@rmm.lv

Prombūtnes laikā:
Sintija Kvēpa, Personāla lietu pārzine, tel. 67509260, e-pasts: sintija.kvepa@rmm.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) Pulka ielā 8, Rīga, LV-1007, D korpusa administrācijas blokā, 2. stāva gaitenī pie loga starp 213. telpu un 214. telpu ir izvietota trauksmes cēlāja pasta kaste
2) e-pasts: trauksme@rmm.lv;
3) adrese pasta sūtījumiem ir Pulka iela 8, Rīga, LV-1007, Rakstniecības un mūzikas muzejs;
4) trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē iespējama Pulka ielas 8, Rīgā, D korpusa sekretariātā 215.telpa.

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Rendenes pamatskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Kalkūne, Rendene, pamatskola, izglītība

Kontaktinformācija

Gaļina Ilgača, trauksme@kalkuni.lv 
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, māksla, dizains

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mākslas un dizaina nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Kontaktinformācija

Inga Čekša-Ratniece, projektu vadītāja, tel. 29472972, e-pasts: inga.ceksa@inbox.lv

Prombūtnes laikā:
Ināra Groce, direktora vietniece komunikāciju un radošajā jomā, tel. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@rmdv.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601

trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana klātienē:
Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601, 117.kab.

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Rēzeknes pilsētas dome

Atslēgas vārdi: Rēzekne, dome, pašvaldība

Kontaktinformācija

Margarita Voiciša, Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste, tālr. 64607613, e-pasts: trauksme@rezekne.lv;

Guntis Gailums, Datu aizsardzības speciālists, tālr. 64607648, e-pasts: trauksme@rezekne.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksme@rezekne.lv;
Adrese pasta sūtījumiem: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601;
Trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē: Atbrīvošanas aleja 93, 2.stāvs, 215.kab., Rēzekne, LV-4601.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atslēgas vārdi: pašvaldība, Rīga, dome, izglītība, kultūra, sports
Departaments īsteno Rīgas pilsētas pašvaldības politiku izglītības, kultūras, sporta nozarē, darbā ar jaunatni un sabiedrības integrācijas jomā.
Departamenta funkcijas ietver Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītības vecumu sasniegušo bērnu izglītības – viņu tiesību iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību nodrošināšanu; Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidības un kultūras procesa pieejamības nodrošināšanu; kultūras vērtību, kultūrvēsturiskā un nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, pilsētvides kvalitātes pilnveidošanu, jaunrades attīstīšanu un Rīgas pilsētas iedzīvotājiem lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu; darba ar jaunatni īstenošanu; sporta un fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšanu; citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanu.
 

Kontaktinformācija

Departamenta kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos: 

 • galvenā kontaktpersona – Anda Leduskrasta, Juridiskās nodaļas galvenā eksperte – juriskonsulte, tālrunis 67026801 (prombūtnes laikā aizvieto Juridiskās nodaļas galvenā juriste tiesvedības jautājumos Žanna Garbatoviča, tālrunis 67026889);
 • kontaktpersona – Diāna Kotkovska, Administratīvās pārvaldes Lietvedības nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis 67026805;
 • kontaktpersona – Anda Saulīte, Administratīvās pārvaldes Lietvedības nodaļas galvenā speciāliste, tālrunis 67181567.  
   
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) papīra formātā, izmantojot Departamenta telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā Klientu apkalpošanas centrā trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietoto pastkasti;
2) elektroniski, izmantojot speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto e-pasta adresi IKSDtrauksme@riga.lv .
 

Rīgas pilsētas pašvaldība

Atslēgas vārdi: Rīga, pašvaldība, struktūrvienības

Kontaktinformācija

Trauksmes celšanas kontaktpersonas Pašvaldībā ir Nodaļas vecākie eksperti:

 • Guna Vendiņa (tālr. 67012032), 
 • Aigars Evardsons (tālr. 67026859), 
 • Sergejs Indriķis (tālr. 67012770), 
 • Olga Kipmane (tālr. 67105627).
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlējs iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi un tālruņa numuru, iesniedz Nodaļā:

 • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@riga.lv
 • ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē; 
 • nosūtot Nodaļai pa pastu (Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050), uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • ziņojot mutvārdos Kontaktpersonai (ziņotāja klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā).
   

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Atslēgas vārdi: Rīgas vēsture, kuģniecība, muzejs

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Komplektē materiālus par Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi, glabā Gaida Graudiņa dāvināto kolekciju. Nodrošina kultūrvēsturisko materiālu un krājuma pieejamību, veic tā zinātnisko pētniecību un izglītojošo darbu.

Kontaktinformācija

Agrita Auziņa, Saimnieciski tehniskā darba departamenta vadītāja, tel. 67224357, 29128600, e-pasts: auzina@rigamuz.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@rigamuz.lv

adrese pasta sūtījumiem*: Palasta iela 4, Rīga, LV-1050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē un informācijas iesniegšana:
Palasta iela 2, Rīga, LV-1050, I stāvs, 115.kabinets

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija

Atslēgas vārdi: Rīgas Dome, pašvaldība, izpilddirekcija.
Izpilddirekcija organizē un nodrošina teritorijas, tajā skaitā publiskajā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu, labiekārtošanas, remonta un sanitārās tīrības uzturēšanas darbu izpildi; piedalās sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšanā; sagatavo un izsniedz normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības atļaujas; racionāli un lietderīgi apsaimnieko Izpilddirekcijas valdījumā esošo pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; nodrošina Latvijas Republikas likumos noteikto vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanas norisei nepieciešamos pasākumus; nodrošina pašvaldības publisko un kultūras projektu plānošanu un izpildi; pārvalda Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla objektus; nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošo Rīgas iekškvartālu teritoriju aizsardzību; nodrošina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem; veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
 

Kontaktinformācija

Agate Patrīcija Grīna, Juridiskās nodaļas juriskonsulte, tel.nr.67026622 un Baiba Nagliņa,Juridiskās nodaļas vadītāja, tel.nr.67026624
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Rundāles pils muzejs

Atslēgas vārdi: Rundāle, vēsture, muzejs

Kultūras ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina muzeja krājuma saglabāšanu, komplektē materiālus par Rundāles pils ansambli un interjeru. Veic zinātnisko pētniecību Latvijas vēsturisko stilu perioda (13.–20.gs.) mākslas vēsturē, baroka laika mūzikas un svētku, Latvijas un Eiropas vēsturisko dārzu izpēti un iedzīvināšanu, kā arī veic izglītojošo darbu.

Kontaktinformācija

Ilze Dumpe, galvenā personāla speciāliste, tel. 63962274, e-pasts: personals@rundale.net

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

adrese pasta sūtījumiem*: Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads
 
e-pasts: personals@rundale.net

* Nepieciešams pirms ziņojuma teksta pievienot skaidri redzamu norādi ""Trauksmes cēlēja ziņojums"". Piemēram, var pirms ziņojuma uz baltas lapas uzrakstīt ""Trauksmes cēlēja ziņojums"", sūtot ziņojumu pa pastu, ieteicams to ielikt papildu aploksnē vai mapītē ar šādu norādi.

Sabiedrības integrācijas fonds

Atslēgas vārdi: sabiedrības integrācija

Atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kas atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Kontaktinformācija

Linda Mežviete, Projektu konkursu nodaļas vadītāja, tel. 67078208, e-pasts: Linda.Mezviete@sif.gov.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Atslēgas vārdi: sabiedriskie pakalpojumi, regulators, enerģētika, elektroniskie sakari, pasts, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ūdenssaimniecība

Institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts. Aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību, licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus, uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, izskata strīdus, sekmē konkurenci.

Kontaktinformācija

Sandra Briede, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vadītāja, tel. 67097228, e-pasts: sandra.briede@sprk.gov.lv, (prombūtnē aizvieto Ieva Lezdiņa, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vecākā lietvede, tel. 67097258, e-pasts: ieva.lezdiņa@sprk.gov.lv); 
Diāna Kibelko-Garbuzova, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vecākā juriste, tel.67873864, e-pasts: diana.kibelko@sprk.gov.lv (prombūtnē aizvieto: Diāna Kristapa, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vecākā juriste, tel. 67097263, e-pasts: diana.kristapa@sprk.gov.lv)

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@sprk.gov.lv

pasts: Ūnijas iela 45, Rīga, LV - 1039 (ziņojumu ievietot papildu aploksnē vai mapē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums")

klātienē: atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajam regulējumam

Saeima

Atslēgas vārdi: likumdošana, likumi

Latvijas Republikas parlaments. Veic likumdošanas funkciju, lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, veic valdības ikdienas darba parlamentāro kontroli. Ievēlē, apstiprina, ieceļ, atbrīvo vai atlaiž no amata likumā noteiktās valsts amatpersonas.

Kontaktinformācija

Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis (tel. 67087218, juris.vigulis@saeima.lv), aizvieto:  Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja vietniece Dana Naunikas (tel. 67087281, dana.naunikas@saeima.lv)  

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Vēlamais veids: rakstveida ziņojumu ievietošana tam īpaši izveidotajā pastkastītē Saeimas telpās,
vienlaikus izveidota e-pasta adrese: trauksmescelsana@saeima.lv, kuru arī var izmantot

Saeimas autobāze

Atslēgas vārdi: Saeima, auto, transports

Saeimas autobāzes darbinieki un citas personas ziņo par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem Saeimas autobāzē, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ko persona uzskata par patiesiem un par ko informācija iegūta, personai veicot amata, darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

Kontaktinformācija

Aivars Ozoliņš, Autobāzes Transporta ekspluatācijas nodaļas vadītājs, tel. 67378988, aivars.ozolins@autobaze.saeima.lv
aizvieto: Jānis Odiņš, Autobāzes remontdarbnīcu vadītājs, tel. 67376641, janis.odins@autobaze.saeima.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Vēlamais veids: rakstveida ziņojumu ievietošana tam īpaši izveidotajā pastkastītē Autobāzes vestibilā pie informācijas stenda,
vienlaikus izveidota e-pasta adrese: trauksmescelsana@autobaze.saeima.lv 

Salaspils novada pašvaldība

Atslēgvārdi: Salaspils novads

Kontaktinformācija

Anna Bāle - kontaktinformācija: Salaspils novada dome, 208. kabinets, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālrunis 67981027, mobilais tālrunis 26367582, e-pasts trauksme@salaspils.lv

Atbildīgas personas aizvietotāja ir Daina Tenisone - kontaktinformācija: Salaspils novada dome, 208. kabinets, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālrunis 67981027, e-pasts trauksme@salaspils.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Salienas pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Saliena, pagasts

Kontaktinformācija

Oksana Parfjonova, trauksme@saliena.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Salienas vidusskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Saliena, vidusskola, izglītība

Kontaktinformācija

Oksana Parfjonova, trauksme@saliena.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Satiksmes ministrija

Atslēgas vārdi: transports, sakari, satiksme

Vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs. Izstrādā transporta un sakaru politiku, organizē un koordinē transporta un sakaru politikas īstenošanu. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakš¬nozares, kā arī pasažieru pārvadājumu, tranzītpārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver elektronisko sakaru (arī sakaru un datu pārraides kanālus valsts pārvaldes jomā) un pasta apakšnozares. Satiksmes ministrijas nolikums: https://likumi.lv/doc.php?id=74749

Kontaktinformācija

Linda Pūce, Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas juriskonsulte, tel. 67028237, e-pasts: Linda.Puce@sam.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā elektroniskā pasta adresē: sm.trauksme@gmail.com 
2. ministrijas oficiālajā e-adresē;
3. ministrijas oficiālajā e-pastā;
4. pa pastu;
5. klātienē 6.iesniegums, kas ar trauksmes cēlēja piekrišanu atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

SIA "Latvijas Vēstnesis"

Atslēgas vārdi: publikācijas, tiesību akti

Valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Nodrošina valsts oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanu (t.sk. tiesību aktu konsolidāciju), informē sabiedrību par tiesību politiku, kā arī veicina sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstību atbilstoši demokrātiskas valsts principiem.

Kontaktinformācija

Viktorija Svīķe, Personāla un adminstratīvās daļas vadītāja, tel. 29272914, e-pasts: Viktorija.Svike@lv.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@lv.lv. Jābūt elektroniski parakstītam,

2) iesniedzot klātienē Rīgā, Bruņinieku ielā 41.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Slimību profilakses un kontroles centrs

Atslēgas vārdi: infekcijas slimības, epidēmijas, slimību profilakse, veselības veicināšana

Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veic infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, reģistrāciju, izmeklēšanu, statistikas datu apkopošanu, organizē infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, nodrošina veselības veicināšanas politikas īstenošanu.

Kontaktinformācija

Ieva Šķērsta, direktora palīdze, tālr.:67501590, e-pasts: ieva.skersta@spkc.gov.lv;

Kristīne Ūpe, Juridiskās un resursu nodaļas vadītāja, tālr.: 67387652, e-pasts: kristine.upe@spkc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: valsts finansēti  pakalpojumi, ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, sociālā un profesionālā rehabilitācija;  profesionāla piemērotība, izglītības programmu īstenošana.

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Koordinē valsts finansētus sociālās  un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sniedz valsts finansētus: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkciponāliem traucējumiem,  likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētām personām, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un civilajiem ekspertiem; profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un nosaka profesionālo piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem; tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus - transportlīdzekļu pielāgošanu; īsteno izglītības programmas personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem: profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās, pirmā līmeņa profesionālās augstākās, tālākizglītības un pilnveides.

Kontaktinformācija

Ināra Meleščenko, juriskonsulte, tel. 67771017, 20360821, e-pasts: Inara.Melescenko@siva.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojumu ar atzīmi  ""Trauksmes cēlēja ziņojums"" iesniedz rakstveidā vai mutvārdos juriskonsultei I.Meleščenko (Dubultu prospekts 71, Jūrmalā, LV-2015, 136.kabinets),

ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: trauksme@siva.gov.lv,

iesniedzot iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv). 

Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"

Atslēgas vārdi: Daugavpils, sociālie pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis “ nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu. 

Kontaktinformācija
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Špoģu mūzikas un mākslas skola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Špoģi, mūzika, māksla, skola, izglītība

Kontaktinformācija

Valdis Zukulis, trauksme@viski.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Špoģu vidusskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Špoģi, vidusskola, izglītība

Kontaktinformācija

Valdis Zukulis, trauksme@viski.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Atslēgas vārdi: izglītība, mūzika

Valsts dibināta profesionālās vidējās izglītības iestāde, atrodas Kultūras ministrijas padotībā. Īsteno profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu.

Kontaktinformācija

Vita Kudeika, Personāla inspektore, kasiere, tel. 65407905, e-pasts: trauksme@sbdmv.lv

Prombūtnes laikā:
Zilgme Škutāne, grāmatvede, tel. 65407905, e-pasts: gramatvediba@sbdmv.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

e-pasts: trauksme@sbdmv.lv

adrese pasta sūtījumiem*:
Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401

trauksmes cēlēja ziņojuma noformēšana klātienē:
Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401 2. stāvs kase

Ieejot Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas telpās, Kandavas iela 2A Daugavpils, LV-5401 ir izvietota pasta kaste

Stopiņu novada dome

Atslēgas vārdi: Stopiņi, novads, dome

Kontaktinformācija

Ainārs Vaičulens - kontaktinformācija: Stopiņu novada dome, 1. kabinets, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910771, e-pasts trauksme@stopini.lv;
Maksims Griščenko - kontaktinformācija: Stopiņu novada dome, 3. kabinets, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 67910095, e-pasts trauksme@stopini.lv.
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1.Elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz e-pasta adresi: trauksme@stopini.lv (ieteicamākais);
2. Elektroniski, izmantojot oficiālo domes e-adresi;
3. Pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
3.1. nosūtot pa pastu;
3.2. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes celšanas ziņojumiem”, kas izvietota Domes ēkas 1.stāvā pie ieejas durvīm un nav pakļauta videonovērošanai;
3.3. iesniedzot klātienē kontaktpersonām. 
 

Studiju un zinātnes administrācija

Atslēgas vārdi: studējošā kredīti, studiju kredīti, zinātnisko pētījumu programmas un projekti

Izglītības un zinātnes ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Piedalās studentu kreditēšanas politikas veidošanā un nodrošina studiju kreditēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, koordinē studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Administrē un nodrošina kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksāšanu. Nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvo un finansiālo uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.

Kontaktinformācija

Daiga Dambīte, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece, tel..65804934, e-pasts: Daiga.Dambite@izm.gov.lv;  Inese Terinka, Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulte, tel.67047975, e-pasts: Inese.Terinka@izm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) E-pasts: trauksme@izm.gov.lv; 2) pasts ; 3) klātienē, par laiku iepriekš vienojoties zvanot kontaktpersonām.

Sventes pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Svente, pagasts

Kontaktinformācija

Leontīna Petaško, trauksme@svente.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Sventes vidusskola

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Svente, vidusskola, izglītība

Kontaktinformācija

Leontīna Petaško, trauksme@svente.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Tiesībsarga birojs

Atslēgas vārdi: tiesībsargs, tiesības, diskriminācija, cilvēktiesības, laba pārvaldība

Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Veicina privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību, sekmē vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un diskriminācijas novēršanu, veicina labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē. Vērtē un atklāj ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu saistītus trūkumus tiesību aktos, kā arī sekmē sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām.

Kontaktinformācija

Agnese Ūlande, Latvijas Republikas tiesībsarga palīdze, tel. 67201400, 27862939, e-pasts: agnese.ulande@tiesibsargs.lv

Dace Pinka, Kancelejas vadītāja, tel. 67201417, e-pasts: dace.pinka@tiesibsargs.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Elektroniski uz e-pasta adresi trauksme@tiesibsargs.lv

Tieslietu ministrija

Atslēgas vārdi: tieslietas, tiesas, sodi, juridiskā palīdzība

Vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē. Izstrādā un koordinē politiku šādās jomās: tiesību sistēma, tiesu sistēma, rajona tiesu un apgabaltiesu administrēšana, kriminālsodu un administratīvo sodu sistēma, sodu izpilde, tiesu ekspertīze, informācijas atklātība, publiskie reģistri, oficiālās publikācijas un tajās ietvertās informācijas sistematizācija, personas datu aizsardzība, rūpnieciskais īpašums, īpaši patenti, preču zīmes, dizainparaugi un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšana, juridisku personu (izņemot kredītiestādes) un fizisku personu maksātnespēja, civilstāvokļa aktu reģistrācija, reliģiskās lietas, brīvās juridiskās profesijas, alternatīvie strīdu risināšanas veidi – šķīrējtiesas un mediācija, valsts garantēto uzturlīdzekļu nodrošināšana, valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, valsts kompensācijas cietušajiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana.

Kontaktinformācija

Linda Berga, Juridiskā departamenta direktore, tel. 67036804

Līga Kokare-Zviedre, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja, tel. 67036720

Ausma Ozola, Administratīvā departamenta Kancelejas vadītāja vietniece, tel. 67036721

Aleksejs Remesovs, Juridiskā departamenta direktora vietnieks, tel. 67036730

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;
2) iesniedzot klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.
Elektroniski:
1) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"";
2) uz e-pastu trauksme@tm.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.
Mutvārdos: ierodoties klātienē Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Tiesu administrācija

Atslēgas vārdi: tiesu darbība

Tieslietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Organizē un nodrošina tiesu iestāžu administratīvo darbu, nodrošina Tiesu administrācijas pārziņā un turējumā esošo valsts informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī nodrošina Tiesu ekspertu padomes un Tiesu ekspertu reģistra darbību.

Kontaktinformācija

Inese Kalniņa, direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos, tel. 29212571, e-pasts: Inese.Kalnina@ta.gov.lv

Maija Orupa, darbības risku vadītāja, tel. 29593217, e-pasts: Maija.Orupa@ta.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1.Sūtīt pa pastu, iesniegt klātienē rakstiski vai mutiski, ievietot speciāli izveidotā pastkastītē  - Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010;
2.Elektroniski sūtot uz adresi trauksme@ta.gov.lv;
3.Izmantojot e-adresi;
4.portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu ""Iesniegums iestādei"".  Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

Atslēgas vārdi: transporta avārijas, transporta nelaimes gadījumi
Satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izmeklē civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, dzelzceļa avārijas, jūras negadījumus un analizē to cēloņus. Ziņo Satiksmes ministrijai par iepriekš minētajiem negadījumiem un incidentiem, ja tie notikuši Latvijas teritorijā vai ja tajos iesaistīti Latvijā reģistrēti transportlīdzekļi, kā arī ziņot ārvalstu un starptautiskām institūcijām par Latvijas teritorijā notikušiem incidentiem, kas tām ir saistoši.

Kontaktinformācija

Linda Pūce, Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas juriskonsulte, tel. 67028237, e-pasts: Linda.Puce@sam.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā elektroniskā pasta adresē: sm.trauksme@gmail.com;
2. ministrijas oficiālajā e-adresē;
3. ministrijas oficiālajā e-pastā;
4. pa pastu;
5. klātienē 6.iesniegums, kas ar trauksmes cēlēja piekrišanu atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu. 

Uzņēmumu reģistrs

Atslēgas vārdi: uzņēmumi

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veic komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un ved attiecīgos reģistrus, kā arī ved publisko personu un iestāžu sarakstu.

Kontaktinformācija

Karīna Lipska, Lietvedības nodaļas vadītāja, tel. 67031804

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Atslēgas vārdi: uzturlīdzekļi

Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Apsaimnieko uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļus.

Kontaktinformācija

Linda Sparāne, Juridiskās nodaļas vadītāja, tel. 68830622

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Saskaņā ar Iesniegumu likumu vai uz e-pasta adresi: trauksmescelajs@ugf.gov.lv

Valsts administrācijas skola

Atslēgas vārdi: valsts pārvalde, kompetence

Valsts kancelejas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku valsts pārvaldes profesionālās attīstības jomā, sniedzot profesionālās attīstības un kompetences pilnveides iespējas personām darbam valsts pārvaldē.

Kontaktinformācija

Krista Gobiņa, Valsts administrācijas skolas administratīvā koordinatore, tālrunis 67229116, e-pasts vas@vas.gov.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

Atslēgas vārdi: aviācijas drošība

Satiksmes ministra pārraudzībā esoša iestāde. Veic civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzrauga gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.

Kontaktinformācija

Uldis Mauriņš, Drošības statistikas nodaļas vadītājs, tel. 67830969, e-pasts: Uldis.Maurins@caa.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēju ziņojumiem izmanto e-pasta adresi SIDD@caa.gov.lv

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Atslēgas vārdi: militārie objekti, valsts meži, militārie iepirkumi, poligonu apsaimniekošana

Aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Apsaimnieko un pārvalda Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, t.sk. valsts militārās aizsardzības objektus un valsts meža zemi. Organizē valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību un veic vides aizsardzības pasākumus tajos. Veic iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām, kā arī organizē šo iestāžu kustamās mantas atsavināšanu.

Kontaktinformācija

Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts asinsdonoru centrs

Atslēgas vārdi: asinsdonori

Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Sagatavo asinis un asins komponentus, metodiski vada, organizē un koordinē asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādā ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc to pieprasījumiem, izņemot ārstniecības iestādes, kurās eksistē asins sagatavošanas nodaļas.

Kontaktinformācija

Erlens Markovskis, Administratīvā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas vadītājs, tel. 28132465, e-pasts: Erlens.Markovskis@vadc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts augu aizsardzības dienests

Atslēgas vārdi: augu aizsardzība

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un aprites uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma, kā arī palielinātu produktivitāti un lauksaimniecības konkurētspēju.

Kontaktinformācija

Modris Frikmanis, Stratēģijas un metodoloģijas departamenta direktors, tel. 29481704, e-pasts: Modris.Frikmanis@vaad.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) pasts - Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, jābūt skaidrai norādei par trauksmes cēlēja ziņojumu, vēlamas 2 aploksnes - uz ārējās norādot adresi, uz iekšējās uzrakstot norādi ""trauksmes cēlēja ziņojums"";
2) oficiālā e-adrese ar norādi ""trauksmes cēlēja ziņojums"";
3) e-pasts: modris.frikmanis@vaad.gov.lv ar norādi ""trauksmes cēlēja ziņojums"".

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Atslēgas vārdi: bērnu tiesības, bāriņtiesas, bērnu uzticības tālrunis

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uzrauga Bērnu tiesību aizsardzības likuma u.c. bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, pārrauga bāriņtiesu darbu, nodrošina uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Kontaktinformācija

Liene Bokova, lietvedības pārzine, tel. 67359156, e-pasts:liene.bokova@bti.gov.lv, trauksme@bti.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts darba inspekcija

Atslēgas vārdi: darba attiecības, darba aizsardzība

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts uzraudzību un kontroli darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Kontaktinformācija

Kristīne Pulkstene, juriskonsulte, tel. 67870992, e-pasts: Kristine.Pulkstene@vdi.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts drošības dienests

Atslēgas vārdi: drošība, pretizlūkošana, pretterorisms, valsts noslēpums

Viena no trim valsts drošības iestādēm Latvijā, atrodas iekšlietu ministra pārraudzībā. Īsteno pretizlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, aizsargā valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības intereses, īsteno un koordinē pretterorisma pasākumus un aizsargā valsts augstākās amatpersonas

Kontaktinformācija
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts dzelzceļa administrācija

Atslēgas vārdi: dzelzceļa nozares pārvalde

Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša neatkarīga valsts pārvaldes iestāde. Funkcijas: Licenču izsniegšana pārvadātājiem. Dzelzceļa infrastruktūras un ritekļu reģistrēšana. Tirgus uzraudzība un regulēšana. Infrastruktūras pārvaldītāja darbības atbilstības kontrole finanšu pārredzamības prasībām. Strīdu izskatīšana starp pārvadātājiem, pārvaldītājiem un apkalpes vietu operatoriem. Infrastruktūras radītā  apdraudējuma izvērtēšana un dzelzceļa vides aizsardzības politikas izstrādāšana. Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa finansiālā pārraudzība.

Kontaktinformācija

Inga Gailīte, Valsts reģistru, finanšu un audita daļas vecākā eksperte, tel. 67233225, e-pasts: vda@vda.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Līdz brīdim, kamēr netiek ieviests kopējais valsts standarts iestāžu mājas lapām. Sūdzības, ieteikumus u.c. informāciju var sūtīt uz iestādes oficiālo e-adresi: vda@vda.gov.lv

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Atslēgas vārdi: dzelzceļa drošība

Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Pārbauda, kā dzelzceļa ekspluatācijas dalībnieki ievēro normatīvo aktu prasības. Izsniedz pārvadātājiem drošības sertifikātus piekļuvei pie dzelzceļa infrastruktūras, piedalās dzelzceļa nelaimes gadījumu izmeklēšanā. Kontrolē dzelzceļa infrastruktūras objektu vai ritošā sastāva nodošanu ekspluatācijā, kā arī kontrolē dzelzceļa civilās aizsardzības sistēmas, ārkārtējo situāciju novēršanas un avāriju seku likvidēšanas sistēmas gatavību un darbību.

Kontaktinformācija

Jānis Eiduks, Kustības drošības daļas vecākais inspektors, tel. 67234305, e-pasts: Janis.Eiduks@vdzti.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts ieņēmumu dienests

Atslēgas vārdi: nodokļi, nodevas, muita

Finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas.“Aplokšņu” algu risks, kas tiek identificēts darba devējiem – fiziskām un juridiskām personām, kurām ir darba ņēmēji. Novērst zemāka, gan arī augsta līmeņa valsts amatpersonu negodprātīgu amata pienākumu izpildi, novērst iespējamos korupcijas riskus. Korupcijas risku apzināšanu un novēršanu, amatpersonu un darbinieku vidū, lai veidotu tādu darba vidi, kurā korupcijai nav vietas.

Kontaktinformācija

Līga Plaude, eksperte administratīvajos jautājumos, tel. 67122687, e-pasts: Liga.Plaude@vid.gov.lv

Līgas Plaudes prombūtnes laikā, Valsts ieņēmumu dienesta Personālvadības pārvaldes Juridiskās daļas vadītāja Sanita Sirmā, tel. 67122618, e-pasts:  Sanita.Sirma@vid.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Atslēgas vārdi: izglītības projekti, izglītības attīstība, inovācijas, zinātne

Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Kontaktinformācija

Ailita Skrīvere, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste, tel. 67814339, e-pasts: Ailita.Skrivere@viaa.gov.lv

Ailitas Skrīveres prombūtnes laikā Anna Štāne, Vadības un ārējās sadarbības departamenta vecākā eksperte, tel.: 67814340, e-pasts: anna.stane@viaa.gov.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota elektroniskā adrese: trauksme@viaa.gov.lv

Valsts izglītības satura centrs

Atslēgas vārdi: mācību saturs, valsts pārbaudījumi, interešu izglītība, pedagogu apmācības, valsts valodas prasme

Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Izstrādā vispārējās izglītības mācību saturu un pārrauga tā īstenošanu, nodrošina profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi. Nodrošina valsts pārbaudījumus un koordinē mācību literatūras izstrādi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Koordinē izglītības ieguves sistēmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī interešu izglītības sistēmu. Organizē Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus. Pārbauda valsts valodas prasmes profesionālo pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Kontaktinformācija

Anitra Irbe, Administratīvā un projektu pārraudzības departamenta direktore- Administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 60001619, e-pasts: Anitra.Irbe@visc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksme@visc.gov.lv. Pa pastu: Valsts izglītības satura centrs,
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Valsts kanceleja

Atslēgas vārdi: valsts pārvalde, Ministru kabinets

Tiešās pārvaldes iestāde. Veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās funkcijas, kā arī saturiski un organizatoriski nodrošina Ministru prezidenta darbu, nodrošina valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, nodrošina sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, pilda starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda ieviešanā, nodrošina sabiedrības izglītošanu un informēšanu par demokrātiskas valsts pamatiem un vērtībām, nodrošina iestādes vadītāju atlasi, nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos.

Kontaktinformācija

Asnate Sikorska, Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente (trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana, atbilstošo kompetento institūciju noteikšana) 
Inese Kušķe, Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante (metodiskais atbalsts un trauksmes cēlēju tiesību aizsardzība) 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. Nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi trauksme@mk.gov.lv
2. Nosūtīt uz Valsts kancelejas oficiālo e-pasta adresi vk@mk.gov.lv
3. Papīra formā klātienē, nosūtīt pa pastu, ievietot ziņojumiem paredzētajās pastkastītēs

Valsts kase

Atslēgas vārdi: valsts budžets, valsts parāds

Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Organizē valsts budžeta izpildes un finanšu uzskaiti, veic maksājumus un asignējumus no valsts budžeta ieņēmumiem, vada valsts parādu.

Kontaktinformācija

Kristīne Timšane, Juridiskā departamenta direktore, tel.67094234, Kristine.Timsane@kase.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts kontrole

Atslēgas vārdi: revīzija, kontrole, audits

Neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde Latvijas Republikā. Veic finanšu, likumības un lietderības revīzijas, kontrolē valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu budžetu līdzekļu ieņēmumus un izdevumus, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski privāto, privāto kapitālsabiedrību finanšu līdzekļus, kuru kapitāla daļas vai akcijas pieder valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, publiski privātām vai privātām kapitālsabiedrībām. Kontrolē rīcību ar valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski privāto, privāto kapitālsabiedrību mantu vai tās daļu, kā arī to kapitālsabiedrību mantu vai tās daļu, kuru kapitāla daļas vai akcijas pieder valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, publiski privātām vai privātām kapitālsabiedrībām. Kontrolē arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju līdzekļu izlietošanu, kuri iekļauti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos.

Kontaktinformācija

Lienīte Žiedele – Ivanova, Lietvedības daļas vadītāja, tel. 67017516, e-pasts: Lienite.Ziedele-Ivanova@lrvk.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotā e-pasta adrese: trauksme@lrvk.gov.lv

Valsts meža dienests

Atslēgas vārdi: mežs, medības, meža ugunsdrošība, kokmateriāli

Zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu. Piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā, īsteno meža ugunsdzēsību. Uzrauga, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.

Kontaktinformācija

Gints Priedkalns, Kontroles un uzraudzības daļas kvalitātes vadītājs, tel. 67229106, Gints.Priedkalns@vmd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts policija

Atslēgas vārdi: drošība, noziedzība, tiesību aizsardzība, policija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde. Garantē personu un sabiedrības drošību, novērš un atklāj noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, kā arī savas kompetences ietvaros izpilda administratīvos sodus un kriminālsodus. Likumā paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā.

Kontaktinformācija

Jautājumos saistītos ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes Metodiskās vadības un kontroles nodaļas  galvenā inspektore Rita Kuļikova, tel.67075241, e-pasts rita.kulikova@vp.gov.lv;

Jautājumos par sabiedriskās kārtības apdraudējumiem - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo objektu apsardzes pārvaldes priekšnieks Kaspars Rekscs, tel., 67219811, e-pasts kaspars.rekscs@vp.gov.lv 

Jautājumos par profesionālās ētikas normu un dienesta disciplīnas pārkāpumiem, kā arī iekšējo ziņošanu - Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča, tel. 67075090, e-pasts: iveta.smoca@vp.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksmescelejs@vp.gov.lv

klātienē Čiekurkalna pirmā līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026;

pasta kaste Čiekurkalna pirmā līnija 1 k 4, Rīga, LV-1026 

Valsts prezidenta kanceleja

Atslēgas vārdi: prezidents

Patstāvīga institūcija, atrodas tiešā Valsts prezidenta pakļautībā. Nodrošina Valsts prezidenta darbību, kārto ar Valsts prezidenta darbību saistītās lietas un pārzina Valsts prezidenta lietvedību.

Kontaktinformācija

Ieva Zuntmane, Personāla vadītāja, tel. 67092117, e-pasts: Ieva.Zuntmane@president.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts probācijas dienests

Atslēgas vārdi: probācija, piespiedu darbs, uzraudzība

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Sniedz izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu, nodrošina probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu. Organizē piespiedu darba, sabiedriska darba un probācijas uzraudzības izpildi. Pārbaudes laikā uzrauga personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, organizē un vada izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Uzrauga personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

Kontaktinformācija

Olga Tupīte - Valsts probācijas dienesta Biroja vadītāja, tālr.67021123, 26137558, e-pasts: olga.tupite@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9, kabinets Nr.021-411, Rīga, LV-1019;
Līga Āboliņa – Valsts probācijas dienesta vadītāja palīdze, tālr.67021138, e-pasts: liga.abolina@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9, kabinets Nr.021-402, Rīga, LV-1019;
Sanita Silarāja-Liepiņa – Valsts probācijas dienesta Biroja vadošā eksperte dokumentu pārvaldības jomā, tālr.67021126, e-pasts: sanita.silaraja-liepina@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9, kabinets Nr. 002-102, Rīga, LV-1019. 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz e-pasta adresi trauksme@vpd.gov.lv;
2. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
    2.1. nosūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi.
    2.2. iesniedzot klātienē personīgi kontaktpersonai; 
    2.3. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota Valsts probācijas dienesta ēkā, Lomonosova ielā 9 , Rīgā, 4. stāvā, telpu grupā 021, kreisajā pusē pie ieejas durvīm.
3. Mutvārdos: ierodoties klātienē Lomonosova ielā 9, Rīgā, LV-1019. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē kontaktpersona trauksmes cēlēja klātbūtnē.
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Atslēgas vārdi: informācijas sistēmas, teritoriālā attīstība, elektroniskie pakalpojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja, valsts pārvaldes informācijas un tehnoloģiju koplietošanas infrastruktūras, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību un turējumā esošo informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un lietotāju atbalstu, nodrošina un attīsta elektronisko iepirkumu sistēmu. Veic analītisko darbību saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī.

Kontaktinformācija

Dace Zujāne, Administratīvā departamenta  eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos, tel. 66164670, e:pasts: dace.zujane@vraa.gov.lv;

Arvis Širaks, Administratīvā departamenta direktors, tel. 66164622, e-pasts: arvis.siraks@vraa.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts robežsardze

Atslēgas vārdi: robeža, nelegālā migrācija

Iekšlietu ministra pārraudzībā esoša bruņota tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts robežas drošības politiku, apsargājot valsts robežas, kā arī valsts migrācijas politiku, nodrošinot nelegālās migrācijas novēršanu. Sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērš un atvaira bruņotus iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērš bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniedz palīdzību pierobežas iedzīvotājiem. Patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērš ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Izmeklē robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību.

Kontaktinformācija

Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Aleksejs Zubrickis, tālr. 67075770, e-pasts: aleksejs.zubrickis@rs.gov.lv

Alekseja Zubricka prombūtnes laikā - Kristīne Pavloviča, Valsts robežsardzes Inspekcijas un slepenības režīma dienesta galvenā inspektore majore, tel. 67075766, e-pasts: kristine.pavlovica@rs.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

E-pasts: trauksme@rs.gov.lv 

Pa pastu: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Atslēgas vārdi: pensijas, pabalsti, atlīdzības

Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, pabalstu, atlīdzību, valsts izdienas pensiju un valsts sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu. Administrē valsts fondēto pensiju shēmu. Nodrošina informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai.

Kontaktinformācija

Dagnija Žuka - Rože, juriste, tel. 67013607, e-pasts: Dagnija.Zuka-Roze@vsaa.gov.lv

Sarmīte Bruzgule, Tiesvedības daļas vadītāja, tel. 67011811, e-pasts: Sarmite.Bruzgule@vsaa.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Atslēgas vārdi: traktortehnika

Zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Atbildīga par traktortehnikas un tās piekabju īpašumtiesību nostiprināšanu un tirgus uzraudzību. Uzrauga un veic traktortehnikas un tās piekabju tehnisko kontroli. Uzrauga traktortehnikas vadītāju apmācības procesu un tā nodrošinājumu, kā arī uztur traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvo sistēmu.

Kontaktinformācija

Līga Rozenberga, VTUA iekšējās kontroles speciāliste, tālr. 27334799, e-pasts: liga.rozenberga@vtua.gov.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Atslēgas vārdi: tiesu ekspertīze

Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veic tiesu ekspertīzes kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros, kā arī veic ekspertīzes pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma. Nodrošina konsultatīvi metodisko darbu jautājumos par zinātniski tehnisko līdzekļu lietošanu lietisko pierādījumu izņemšanā, nostiprināšanā un glabāšanā, kā arī uz ekspertīzi sūtāmo materiālu sagatavošanā un noformēšanā.

Kontaktinformācija

Marta Mitņičuka, personāla vadītāja, tel. 67517746, e-pasts: marta.mitnicuka@vteb.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Atslēgas vārdi: tiesu medicīna, ekspertīzes

Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veic tiesu medicīniskās ekspertīzes, sniedz konsultatīvo palīdzību tiesu medicīnas jomā tiesībsargājošajām un ārstniecības iestādēm, kā arī organizē zinātnisko darbu un pēcdiploma izglītību tiesu medicīnā.

Kontaktinformācija

Salvis Kamaldiņš, direktora palīgs, tel. 28766704, e-pasts: Salvis.Kamaldins@vtmec.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 

Atslēgas vārdi:  ugunsdrošība, ugunsdzēsība, civilā aizsardzība

Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Uzrauga ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu un organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību, kā arī veic citas funkcijas. 

Kontaktinformācija

Kalvis Malderis (nodaļas priekšnieks), tālrunis: 67075883, Kalvis.malderis@vugd.gov.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Valsts valodas centrs

Atslēgas vārdi: valsts valoda, valodas lietojums, tulkojumi

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Uzrauga normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā. Veicina latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās. Nodrošina Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un ar NATO saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā. Tulko Latvijas Republikas tiesību aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās.

Kontaktinformācija

Ieva Lībķena, Direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos, Administratīvā departamenta vadītāja, tel. 67334630, e-pasts: ieva.libkena@vvc.gov.lv

Dace Zača, lietvede, tel. 67331866, e-pasts: dace.zaca@vvc.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@vvc.gov.lv; oficiālā e-adrese; pasts

Valsts vides dienests

Atslēgas vārdi: vides aizsardzība, zveja, radiācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā. Kontrolē zveju, tai skaitā Latvijas zvejas kuģus, kuri zvejo ārpus Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem un Eiropas Ekonomiskās zonas.

Kontaktinformācija

Dzidra Ikauniece, Administratīvā departamenta Lietvedības daļas vadītāja, tel. 67084200, e-pasts: Dzidra.Ikauniece@vvd.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Elektroniskais pasts trauksme@vvd.gov.lv un Valsts vides dienesta oficiālā e-adrese

Valsts zemes dienests

Atslēgas vārdi: kadastrs, adreses, nekustamais īpašums

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra, Valsts adrešu reģistra, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas, kā arī Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes darbību. Veic nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu, būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un piedalās valsts politikas īstenošanā zemes reformas jomā.

Kontaktinformācija

Līva Liepiņa, Personāla daļas vadītāja, 67038609, 11. novembra krastmala 31, Rīga
Sanita Liniņa, Personāla daļas vadītājas vietniece, 67038687, 11. novembra krastmala 31, Rīga

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) nosūtot pa pastu uz adresi 11.novembra kratmala 31, Rīga, LV-1050;
2) klātienē 11.novembra krastmalā 31, Rīgā, tajā skaitā, aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti).

Pirms ziņojuma teksta vai uz papildus aploksnes jābūt norādei ""Trauksmes cēlēja ziņojums"".

VAS "Tiesu namu aģentūra"

Atslēgas vārdi: tiesu nami, juridiskā literatūra

Valsts akciju sabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Pārvalda un apsaimnieko Tieslietu ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, uztur un administrē Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, tās padotības iestāžu darbstacijas, serverus un datortīklus u.c. IT infrastruktūras darbības, kā arī izdod juridisko mācību un izglītojošo literatūru, tiesību aktu un tiesu nolēmumu krājumus.

Kontaktinformācija

Gints Liepaskalns, izpilddirektors, tel. 29331113, e-pasts: Gints.Liepaskalns@tna.lv;

Inese Spalle, juriste, tel. 67804753, e-pasts: Inese.Spalle@tna.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:
1) nosūtot pa pastu uz adresi Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007;
2) iesniedzot klātienē Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007.
Elektroniski:
1) uz e-pastu Gints.Liepaskalns@tna.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
2) uz e-pastu Inese.Spalle@tna.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.
Mutvārdos: ierodoties klātienē Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Veselības inspekcija

Atslēgas vārdi: veselības aprūpes kvalitāte, farmācijas jomas, sabiedrības veselības un veselības pakalpojumu uzraudzība, ārstniecības un atbalsta personu reģistrs, veselības pakalpojumu kvalitāte, Ārstniecības riska fonds.

Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Inspekcija veic Ārstniecības riska fonda funkcijas, īsteno valsts uzraudzību/kontroli:
veselības aprūpes kvalitātes, darbspēju ekspertīzes jomā;
higiēnas prasību ievērošanu sociālās aprūpes iestādēs, izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās, skaistumkopšanas pakalpojumu uzņēmumos, peldbaseinos, pirtīs, solārijos, peldvietās;
dzeramā ūdens nekaitīguma jomā, t.sk. īsteno dzeramā ūdens un peldvietu ūdens monitoringu;
ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu (tai skaitā mazgāšanas līdzekļu un biocīdu), kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu tirdzniecībā;
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos /pēc pieprasījuma  veic būvprojekta /objekta atbilstību higiēnas prasībām;
uztur un aktualizē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrus;
uzrauga veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ārstniecības iestāžu atbilstību noteiktām prasībām, un to, vai ārstniecības personām ir nepieciešamie sertifikāti;
uzrauga medicīnas ierīču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;

uzrauga  un kontrolē farmācijas /veterinār­farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz zāļu un veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu un reklamēšanu, veic normatīvajos aktos noteiktos pienākumus farmācijas jomā ;

kontrolēt normatīvajos aktos noteikto infekcijas slimību profilakses un pret­epidēmijas pasākumu izpildi;

kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, kā arī kontrolēt dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību izpildi;

kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radītā akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu un trokšņa robežlielumu ievērošanu, kā arī pieļaujamo vibrācijas lielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās;

Atbilstoši kompetencei kontrolē spirta aprites kārtības ievērošanu.

Kontaktinformācija

Jānis Valenieks, Komercprakses nodaļas vadītājs, tel. 67081547, e-pasts: Janis.Valenieks@vi.gov.lv

Laura Šāberte, Juridiskā departamenta vadītāja, tel. 67081600, e-pasts: laura.saberte@vi.gov.lv

Laima Ozoliņa – Biļeviča, Juridiskā departamenta juriste, tel. 67819678, e-pasts laima.ozolina.bilevica@vi.gov.lv
 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) trauksme@vi.gov.lv;

2) klātienē, aizpildot trauksmes cēlēja veidlapu;

3) pa pastu, norādot "trauksmes cēlējs".

Veselības ministrija

Atslēgas vārdi: veselība, farmācija

Vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Izstrādā veselības politiku un koordinē tās īstenošanu, t.sk. sabiedrības veselības, veselības aprūpes, farmācijas un narkotiku legālās aprites apakšnozarēs.

Kontaktinformācija

Baiba Baltiņa, Audita nodaļas vecākā referente, tel. 67876123, e-pasts: Baiba.Baltina@vm.gov.lv

Signe Vītoliņa, Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente, tel. 67876176, e-pasts: Signe.Vitolina@vm.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Speciāli izveidota elektroniskā adrese: trauksme@vm.gov.lv  un parastie kanāli saziņai ar Veselības ministriju

Veselības un darbspēju ekspertīzes Ārstu valsts komisija

Atslēgas vārdi: invaliditāte

Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas kompetence ir noteikta Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.315 “Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums”. Minēto noteikumu 2.punkts nosaka, ka komisijas funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi.

Kontaktinformācija

1. Iesniegumu izskatīšanai: Kristīne Mackeviča, Pirmstiesas strīdu izskatīšanas un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja, tel. 66155674, e-pasts: kristine.mackevica@vdeavk.gov.lv

Kontaktpersonas aizvietotājs (Kristīnes Mackevičas prombūtnē):
Pirmstiesas strīdu izskatīšanas un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriste Ilona Lulberga, tel. 66155673, e-pasts: ilona.lulberga@vdeavk.gov.lv

2. Iesniegumu saņemšanai un iesniedzēja personas datu pseidonimizēšanai: Maija Mūrniece, Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas vadītājs, tel. 67893718, e-pasts: maija.murniece@vdeavk.gov.lv

Kontaktpersonas aizvietotājs (Maijas Mūrnieces prombūtnē): Baiba Oša, Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas pārvaldes vecākā referente, tel. 66155671, e-pasts: baiba.osa@vdeavk.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1. šādu speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu elektronisko adresi: trauksme@vdeavk.gov.lv;
2. oficiālo adresi : _DEFAULT@90000151859;
3. e-pastu: vdeavk@vdeavk.gov.lv;
4. sūtīšanai pa pastu: Ventspils iela 53, Rīga;
5. klātienē: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2,5.stāva telpās, vēršoties pie par iesniegumu saņemšanu un iesniedzēja personas datu pseidonimizēšanu nozīmētās kontaktpersonas (skat. 2.kolonnu);
6. Ēkas, kura atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, 1.stāvā izvietotā pastkaste.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atslēgas vārdi: vides aizsardzība, reģioni, pašvaldības, informācijas tehnoloģijas

Vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, teritorijas attīstības plānošanas un zemes pārvaldības, vienas pieturas aģentūras principa ieviešanas valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju valsts pārvaldē jomā.

Kontaktinformācija

Zigmārs Legzdiņš, Koordinācijas departamenta pārstāvis, tel. 67026590 
Prombūtnes laikā - Dmitrijs Dmitrijevs, Juridiskā departamenta pārstāvis, tel. 67026599
e-pasts: trauksmesceleji@varam.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Vides pārraudzības valsts birojs

Atslēgas vārdi: ietekme uz vidi, rūpnieciskās avārijas, piesārņojums

Vides ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veic paredzēto darbību un plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu, novērtē rūpniecisko avāriju risku un pasākumus tā samazināšanai. Realizē likumā ""Par iepakojumu"" noteiktos uzdevumus saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu un likumā ""Par piesārņojumu"" noteiktos uzdevumus saistībā ar A un B kategorijas integrētajām atļaujām piesārņojošai darbībai.

Kontaktinformācija

Elita Skribnovska, vecākā eksperte, tel. 67770817, e-pasts: Elita.Skribnovska@vpvb.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Višķu bāriņtiesa

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Višķi, bāriņtiesa, labklājība

Kontaktinformācija

Valdis Zukulis, trauksme@viski.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Višķu pagasta pārvalde

Atslēgas vārdi: Daugavpils, novads, Višķi, pagasts

Kontaktinformācija

Valdis Zukulis, trauksme@viski.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Višķu sociālās aprūpes centrs

Atslēgas vārdi: Daugavpils, Višķi, sociālie pakalpojumi

Višķu sociālās aprūpes centrs nodrošina invalīdiem un pensijas vecuma personām ilgstošu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu.

Kontaktinformācija
Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

VSAC "Kurzeme"

Atslēgas vārdi: sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija

Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Kontaktinformācija

Maruta Indriksone - direktora vietniece- Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, tel. 63491793, e-pasts: Maruta.Indriksone@vsackurzeme.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

VSAC "Latgale"

Atslēgas vārdi: sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija

Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Kontaktinformācija

Lelde Lisovska, juriskonsults, tel. 65175244, e-pasts: Lelde.Lisovska@vsaclatgale.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Vēlamais veids, kā iesniegt VSAC "Latgale"  adresētus trauksmes cēlēju ziņojumus - rakstīt uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu elektronisko adresi - trauksme@vsaclatgale.gov.lv

VSAC "Rīga"

Atslēgas vārdi: sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija

Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Kontaktinformācija

Una Stumpe, Administratīvās nodaļas vadītāja, tel. 67443960, 22030435, e-pasts: Una.Stumpe@vsacriga.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

trauksme@vsacriga.gov.lv ; e-adrese; pasta adrese: Braila iela 2, Rīga, LV-1024

VSAC "Zemgale"

Atslēgas vārdi: sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija

Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Kontaktinformācija

Karīna Kalniņa, juriskonsulte, tel. 27310421, e-pasts: trauksme@vsaczemgale.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs”

Atslēgas vārdi: dendroloģija, botānika, augi

Vides ministra padotībā esoša iestāde. Veic zinātnisko darbību dendroloģijā, botānikā, augu fizioloģijā, augu biotehnoloģijā, apstādījumu ekoloģijā, augu selekcijā un introdukcijā. Veido un uztur dzīvo augu kolekcijas, ekspozīcijas, kā arī Latvijas kultūraugu un savvaļas augu gēnu banku. Pārvalda dabas pieminekli “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs”.

Kontaktinformācija

Artis Vītiņš, direktora vietnieks, tel. 29403993, e-pasts: Artis.Vitins@nbd.gov.lv

Zāļu valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: zāles, medicīniskās ierīces, farmaceitiskā darbība, audi, šūnas, asinis, orgāni

Īsteno pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē. Nodrošina zāļu tirgus izpēti un efektīvu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Izsniedz atļaujas zāļu un medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai. Veido un aktualizē Latvijas zāļu reģistru, novērtē un reģistrē tajā medikamentus, kā arī izsniedz zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas.

Kontaktinformācija

Aija Tamsone, Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece, Dokumentu pārvaldības sektora vadītāja, tel. 67078444, e-pasts: Aija.Tamsone@zva.gov.lv

Vineta Logina, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, tel. 67078448, e-pasts: Vineta.Logina@zva.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Zemkopības ministrija

Atslēgas vārdi: lauksaimniecība, lauku attīstība, atbalsts, dati, reģistri, augi, pārtika, dzīvnieki, veterinārija, mežs, medības, koki, zivsaimniecība, zivju resursi, meliorācija, traktortehnika

Vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē. Izstrādā iepriekšminēto nozaru politikas, koordinē to īstenošanu

Kontaktinformācija

Kristiāna Sebre, e-pasts- Kristiana.Sebre@zm.gov.lv , tālr: 67027667

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) e-pasts: trauksme@zm.gov.lv
2) pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”
3) klātienē - Zemkopības ministrijas 9.stāvā, atstājot ziņojumu slēgtā kastītē ar uzrakstu ""Trauksmes cēlēju ziņojumi""