Statistika

Šajā sadaļā tiek publicēts gada pārskats par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību.

Ik gadus informācija tiek apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim - par iesniegumiem, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu, kā arī to tālāko izskatīšanas gaitu. 

Ar 2019. gada pārskatu aizsākās ikgadējie pārskati par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību.  2019. - 2022. gada pārskati un statistika pieejami arī Ministru kabineta tīmekļvietnē

2023. gada pārskats ir izstrādē un tiks publicēts šeit.